Актуарний звіт про фінансові результати: трансформація в системі актуарного обліку

Yulia Manachynska


Анотація


Вступ. У статті досліджено особливості складання другої форми актуарної фінансової звітності. Ефективність вартісно-орієнтованого управління виходить на перший план в умовах прояву аспектів нестабільності національної економіки. В умовах воєнного стану, бізнес потребує всебічної підтримки та додаткового фінансування. Підвищити імідж інвестиційної привабливості здатна актуарна фінансова звітність, яка за своїм змістовим наповнення здатна врегулювання агентські відносини між власниками бізнесу та менеджерами вищих ланок управління. В силу таких тенденцій традиційна фінансова звітність потребує нагальної трансформації в актуарну. Окреслено особливості структури Актуарного звіту про фінансові результати (Актуарного звіту про сукупний дохід), який складається з двох розділів: розділ І. «Операційна діяльність»,  розділ ІІ «Фінансова діяльність». Запропоновано авторську методику трансформації традиційного Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), типова форма №1 в актуарний.

Мета статті  дослідити специфіку трансформації Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), тип. Форма №1 в Актуарний звіт про фінансові результати (Актуарний звіт про сукупний дохід), тип. Форма №1-а на прикладі вітчизняного сільськогосподарського підприємства.

Метод (методологія). Включає загальнонаукові методи – елементи теорії логіки; методи теоретичного узагальнення та абстрактнологічний; методи порівняння та групування; метод класифікації.

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: запропоновано методику трансформації Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), тип. Форма №1 в Актуарний звіт про фінансові результати (Актуарний звіт про сукупний дохід), тип. Форма №1-на базі врахування зарубіжного досвіду; окреслено особливості дихотомії операційної та фінансової діяльності в Актуарному звіті про фінансові результати (Актуарному звіті про сукупний дохід), які врегульовують конфлікт інтересів акціонерів та топ-менеджерів при керуванні бізнес-процесами, окрім того саме таке інформаційне наповнення здатне створити сприятливий ґрунт для залучення інвестицій, тобто зацікавити потенційного постачальника капіталу на активному фінансовому ринку.

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення більше ефективного функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємства за рахунок активного впровадження у практику застосування актуарного обліку, що сприятиме необхідного обсягу інвестицій у розвиток та сприятиме підвищенню продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану.


Ключові слова


актуарний облік; актуарна звітність; операційна діяльність; фінансова діяльність; фінансові результати

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022