Екологічний due diligence ‒ мейнстрим у страхуванні

Svitlana Korol


Анотація


Вступ. У вимірі сьогодення екологічні проблеми, що пов’язані із забрудненням довкілля у результаті аварій, стихійних лих і катастроф, підсилились забрудненням довкілля у результаті воєнних дій, що спричиненні повномасштабною російсько-українською війною, яка триває й досі. На державному рівні у даній ситуації, звісно, тяжко застосовувати інструменти впливу, оскільки в Україні відсутнє нормативно-правове поле, яке б виступало фундаментом законодавчого регулювання екологічного страхування. Зважаючи на зазначене позиціонування у даному контексті особливої актуальності набуває екологічне страхування, якому передує екологічний due diligence, ‒ мейнстрим світового масштабу.

Мета. Визначити значимість екологічного due diligence для світової спільноти і довести, що він виступає мейнстримом у страхуванні в умовах сьогодення.   

Метод (методологія). У процесі дослідження використано такі методи, як логічний, що дав змогу проаналізувати наукові праці у галузі екологічного due diligence; аналіз і синтез, що дали змогу виявити фактори впливу на мейнстрим у страхуванні; графічний, що дав змогу інтерпретувати отримані результати у наочному вигляді.

Результати. Визначено етапи розвитку кліматичної політики у світі. Зроблено акцент на декарбонізації, що включає такі напрями, як ресурси (відновлювальні джерела енергії, обмеження видобутку корисних копалин, відмова від вугільної генерації, вловлювання, використання та зберігання діоксиду вуглецю, воднева енергетика), інфраструктура (впровадження і застосування «зелених» інструментів), ринки і вуглецеве ціноутворення (податок на CO2 (вуглецевий податок, транскордонний вуглецевий податок), система торгівлі квотами на викиди парникових газів, а також комбінація цих підходів; вуглецева звітність), споживачі (відмова від двигунів внутрішнього згорання, обмеження викидів у секторі авіаційних перевезень, обмеження викидів у секторі морських перевезень),  інвестиції (залучення інвестиційних коштів у «зелені» технології). Охарактеризовано прямі і непрямі впливи на довкілля внаслідок активних бойових дій. Надано рекомендації із «зеленого» відновлення постраждалих регіонів України через вторгнення росії.


Ключові слова


екологічний due diligence, екологічне страхування; декарбонізація; екологічні проблеми; військові ризики; «зелена» економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Existential climate-related security risk: A scenario approach. Breakthrough. National Centre for Climate Restoration. 2019. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf.

Hansen J., Sato M., Kharecha P. at al. Young people’s burden: requirement of negative CO2 emissions. Earth System Dynamics. 2017. 8(3). Р. 577-616. URL: https://www.earth-syst-dynam.net/8/577/2017/esd-8-577-2017. pdf.

Investing in the SDGs: an action plan. World Investment report 2014. UNCTAD. 2014. URL: https://unctad. org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Status of Ratification of the Convention. UNFCCC Secretariat. Bonn, Germany: UNFCCC. 2011.

Wilson E. R. G. There is a $2.5 trillion development investment gap. Blended finance could plug it. World Economic Forum. 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/blended-finance-sustainable-developmentgoals.

Білявський М. Україна і глобальна політика декарбонізації. Центр Разумкова. 2021. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Ukraine%20and%20the%20Global%20Policy%20of%20Decarbonisation.pdf.

Зоркін А. Якими мають бути принципи повоєнної відбудови України? Діло. 2022. URL: https://delo.ua/uk/energetics/yakimi-mayut-buti-principi-povojennoyi-vidbudovi-ukrayini-395216.

Кертисова К. НАТО: неочікуваний рушій протидії зміні клімату? NATO

review. 2022. URL: https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2022/02/01/nato-neochkuvanij-rushj-protid-zmn-klmatu/index.html.

Свєженцева І. Як війна впливає на довкілля і як можна допомогти його відновлювати? Суспільне: новини. 2022. URL: https://suspilne.media/231917-ak-vijna-vplivae-na-dovkilla-i-ak-mozna-dopomogti-jogo-vidnovluvati-rozpovidae-ekologina.

REFERENCES

Existential climate-related security risk: A scenario approach. (2019). Breakthrough. National Centre for Climate Restoration. URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf. [in English].

Hansen, J., Sato M., Kharecha, P. at al. (2017). Young people’s burden: requirement of negative CO2 emissions. Earth System Dynamics. 8(3). 577-616. URL: https://www.earth-syst-dynam.net/8/577/2017/esd-8-577-2017.pdf. [in English].

Investing in the SDGs: an action plan. (2014). World Investment report 2014. UNCTAD. URL: https://unctad. org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf. [in English].

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2011). Status of Ratification of the Convention. UNFCCC Secretariat. Bonn, Germany: UNFCCC. [in English].

Wilson, E. R. G. (2016). There is a $2.5 trillion development investment gap. Blended finance could plug it. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/blended-finance-sustainable-developmentgoals [in English].

Bilyavsʹkyy, M. (2021). Ukrayina i hlobalʹna polityka dekarbonizatsiyi. Tsentr Razumkova. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Ukraine%20and%20the%20Global%20Policy%20of%20Decarbonisation.pdf. [in Ukrainian].

Zorkin, A. (2022). Yaki mayutʹ buty pryntsypy povoyennoyi vidbudovy Ukrayiny? Dilo. URL: https://delo.ua/uk/energetics/yakimi-mayut-buti-principi-povojennoyi-vidbudovi-ukrayini-395216/ [in Ukrainian].

Kertysova, K. (2022). NATO: neochikuvanyy rushiy protydiyi zmini klimatu? NATO

review. URL: https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2022/02/01/nato-neochkuvanij-rushj-protid-zmn-klmatu/index.html [in Ukrainian].

Svyezhentseva, I. (2022). Yak viyna vykorystovuvaty na dovkillya i yak mozhna dopomohty yoho vidnovyty? Suspilʹne: novyny. URL: https://suspilne.media/231917-ak-vijna-vplivae-na-dovkilla-i-ak-mozna-dopomogti-jogo-vidnovluvati-rozpovidae-ekologina/ [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022