Обгрунтування стартапу виробницва медичного кисню

Ihor Pistunov, Mykhailo Demydenko


Анотація


Вступ. Збільшення попиту на медичний кисень викликає зацікавленість підприємців у вкладанні коштів у розвиток цього напрямку діяльності. В Україні існує достатня кількість заводів, що виготовляють технічний кисень.

Мета. Визначити перелік необхідного обладнання для виготовлення медичного кисню та обґрунтувати можливість створення стартапу.

Метод (методологія). Ефективність стартапу визначалася методом розрахунку чистого, приведеного на початок, прибутку. Для цього було прогнозовано на три роки уперед по місяцях методом експоненційного згладжування такі дані як: інфляція, та ринкова вартість одного балону з медичним киснем. Прогнозування виконувалося із застосуванням у функції FORECAST.ETS електронних таблиць Excel. Прогноз показав значне зниження ціни на медичний кисень при відносно незначному коливанні інфляції. Вартість капіталу була прийнята у 28,2% річних. Методом експертних оцінок визначено ризикову надбавку. Сума вартості капіталу, інфляції та ризикової надбавки склали норму дисконту.

В якості базового підприємства було взято Ремонтно-механічний завод (далі – РМЗ), який входить до складу Східного гірничо-збагачувального комбінату, підпорядкованого Міністерству енергетики України, за даними якого проводилися подальші розрахунки.

В якості споживачів розглядалися лікувальні заклади міст Жовті Води і П'ятихатки, Дніпропетровської області, та міста Олександрія і селища Петрове, Кіровоградської області.

Горизонт розрахунку стартапу визначався згідно гарантійного строку експлуатації обладнання, що виготовлятиме медичний кисень, і складав три роки.

Розрахунок чистого приведеного прибутку виконувався із застосуванням електронних таблиць Excel.

Результати. Загалом NPV склав 183303,2 грн, що у 2,956503 рази більше за витрачені кошти. Розрахований термін окупності близько 14 місяців.

Сфера застосування результатів: Проведене дослідження показало, що існує технічна та фінансова можливість швидко задовільнити потреби України в медичному кисні шляхом дообладнання заводів, що виготовляють технічний кисень, обладнаннями, яке буде перетворювати цей кисень у медичний.

Висновки: Інвестиційний проект у вигляді стартапу може виконуватися відносно малими сумами і приносити прибуток. Принцип знайдення чистого, приведеного на початок проекту, прибутку є ефективним в умовах, коли продукція є вже затребуваною на ринку і має відносно сталу ціну. Подальший напрямок досліджень має полягати у визначенні межі застосування розрахунку NPV в умовах, коли продукція або послуги є новими, або такими, що мають значну новизну. Другим напрямком має стати використання методу прогнозування за Боксом-Дженкінсом, з визначенням нижньої та верхньої межі прогнозу за заданим значенням довірчої ймовірності.


Ключові слова


прогнозування попиту; стартап; медичний кисень; норма дисконту; термін окупності; горизонт розрахунку

Посилання


Східний гірничо-збагачувальний комбінат: сайт. URL: http://vostgok.com.ua/

Пістунов І. М., Пістунова К. І. Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні : посібник. Д.: НГУ, 2007. 108 с.

Мінфін : Сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/

Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: посібник. К : КНЕУ, 2005. 378 с.

Demidenko M. Method of selection of ERP systems using multicriterial optimization models. Naukovyi Visnyk NHU. 2018. №5. P. 132–137.

Держзакупівлі он-лайн: URL: https://www.dzo.com.ua/tenders/plans?filter%5Bobject2%5D=title_and&filter%5Bsearch2%5D=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&filter%5Bobject%5D=cpv&filter%5Bsearch%5D=&filter%5Bplan_budget_amount%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bplan_budget_amount%5D%5Bend%5D=&filter%5Bdate%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bdate%5D%5Bend%5D=&filter%5Bmoneyget_id%5D=&filter%5Border%5D=pubDate_desc&formname=filter.

Пістунов І. М. Пістунов М. І. Визначення та управління фінансово-економічними ризиками : посібник. Нац. гірн. ун–т., 2015. 180 с. URL: http://pistunovi.narod.ru/PU3UK_IIiCTYHOB.pdf.

Eastern Mining and Processing Plant. Retrieved from: http://vostgok.com.ua/ [in Ukrainian].

Pistunov, I. M., and Pistunova, K. I. (2007). Optimal solutions in investment planning: a guide. Donetsk: NGU. [in Ukrainian].

Minfin (2022). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation.

Prysenko, G. V., and Ravikovich, E. I. (2005). Forecasting socio-economic processes. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Demidenko, M. (2018). Method of selection of ERP systems using multicriterial optimization models. Naukovyi Visnyk NHU, 5, 132–137.

State procurement online. Retrieved from: https://www.dzo.com.ua/tenders/plans?filter%5Bobject2%5D=title_and&filter%5Bsearch2%5D=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&filter%5Bobject%5D=cpv&filter%5Bsearch%5D=&filter%5Bplan_budget_amount%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bplan_budget_amount%5D%5Bend%5D=&filter%5Bdate%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bdate%5D%5Bend%5D=&filter%5Bmoneyget_id%5D=&filter%5Border%5D=pubDate_desc&formname=filter [in Ukrainian].

Pistunov, I. M., and Pistunov, M. I. (2015). Definition and management of financial and economic risks: manual. National mountain Univ. Retrieved from: http://pistunovi.narod.ru/PU3UK_IIiCTYHOB.pdf (Date of access 07/15/2022) [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022