Когнітивний підхід до формування стратегії підприємства на основі “Data Miningˮ і SWOT-аналізу

Petro Kutsyk


Анотація


Досліджено проблеми генерування стратегії підприємства у контексті запровадження стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах обмежених ресурсів. Розглянуто алгоритми застосування “дейтамайнінгуˮ та штучних нейронних мереж для проведення стратегічного аналізу й генерації патернів стратегічних альтернатив поведінки підприємства в динамічному бізнес-середовищі за принципами SWOТ-методики. Систематизовано завдання, які можна вирішувати за допомогою системи “дейтамайнінгуˮ і нейромережевих методів глибинного аналізу (“BigDataˮ) в сучасній економічній діяльності. Розглянуто проблему застосування “дейтамайнінгуˮ для обґрунтування управлінських рішень. Проаналізовано особливості використання технології прийняття бізнес-рішень Business Intelligence, яку використовує міжнародна консалтингова компанія McKinsey. Запропоновано модель обґрунтування стратегічних рішень на основі використання штучних нейронних мереж, принципів глибинного аналізу даних або дейтамайнінгу і відповідних дискретних алгоритмів, методик та критеріїв відбору факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.


Ключові слова


стратегічний менеджмент; стратегія підприємства; Індустрія 4.0; дейтамайнінг; штучні нейронні мережі; SWOТ-аналіз; бізнес-середовище; технологія Business Intelligence; фактори зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 322 p.

Manyika James, Chui Michel, Brown Brad, Bughin Jacques, Dobbs Richard, Roxburgh Charles, Byers Angela Hung. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Report. McKinsey Global Іnstіtute. May 2011. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation#.

Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concepts and Cases. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2003. 1266 p.

Ansoff H. Strategic Management. London: Palgrave Macmillan, 2007. 251 p.

Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. 557 p.

Ковтун О. І. Стратегія підприємства. Видання 2-ге, оновлене і доповнене. Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. 426 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ. : КНЕУ, 2004. 699 с.

Ackoff R. Creating the Corporate Culture: Plan or Be Planned for. New York: Wiley, 1981. 312 p.

Bai J., Fan Ji., Tsay R. Special Issue on Big Data. Journal of Business&Economic Statistics. 2016. Vol. 34. Issue 4. P. 487-488.

Thieranf R. J. Decision Support Systems for Effective Planing and Control: A Case Study Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1982. 536 p.

Turban E. Decision Support and Expert Systems: Management Support Systems. 4th Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1995. 887 p.

Kaplan, R. & Norton, D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.

Manyika, James, Chui, Michel, Brown, Brad, Bughin, Jacques, Dobbs Richard, Roxburgh, Charles, and Hung Byers Angela. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Report. – McKinsey Global Іnstіtute. May 2011. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation#.

Thompson, A., and Strickland, A. (2003). Strategic Management: Concepts and Cases. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Ansoff, H. (2007). Strategic Management. London: Palgrave Macmillan.

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press.

Kovtun, O. I. (2014). Stratehiia pidpryiemstva. L'viv: „Novyj Svit-2000”. [in Ukrainian].

Shershn'ova, Z. Ye. (2004). Stratehichne upravlinnia. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Ackoff, R. (1981). Creating the Corporate Culture: Plan or Be Planned for. New York: Wiley.

Bai, Ju. Fan Ji., and Tsay R. (2016). Special Issue on Big Data. Journal of Business&Economic Statistics, 34(4), 487-488.

Thieranf, R. J. (1982). Decision Support Systems for Effective Planning and Control: A Case Study Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

Turban, E. (1995). Decision Support and Expert Systems: Management Support Systems. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.02.243

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022