Інформаційне забезпечення та завдання аналізу нематеріальних активів

Walentyna Longinivna Polishchuk, Inna Dmytrivna Lazaryshyna


Анотація


Обґрунтовано необхідність використання нематеріальних активів у різних їх формах для реалізації стратегій підприємства. Встановлено основну умову досягнення стратегічних цілей – ефективне управління нематеріальними активами. Шляхом причинно-наслідкового аналізу визначено роль і значення обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень щодо нематеріальних активів. Розроблено схему обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами з урахуванням інформаційних запитів суб’єкта управління. Здійснено групування основних джерел інформації для аналізу нематеріальних активів за видами: нормативно-правові акти, внутрішньогосподарська документація, первинні облікові документи, фінансова, податкова, статистична звітність, технічна і технологічна документація, прогнозно-фінансова документація, контрольно-вимірювальна документація, маркетингова інформація, методичне та програмне забезпечення, інша інформація. Ідентифіковано завдання аналізу для ефективного управління нематеріальними активами. 


Ключові слова


економічний аналіз; нематеріальний актив; обліково-аналітична інформація; завдання аналізу; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakanov, M. I. (2006). Theory of economic analysis [Teorija jekonomicheskogo analiza]. Moskow: Finansy i statistika.

Savickaja, G. V. (2009). Economic of enterprise analysis [Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija]. Moskow: Infra-M.

Mnykh, Y. V. (2011). Economic analysis [Ekonomichnyi analiz]. Kyiv: Znannia.

Boliukh, M. A. (2003). Economic analysis [Ekonomichnyi analiz]. Kyiv: KNEU.

Law, Supreme Council of Ukraine, № 996-XIV. On Accounting and Reporting in Ukraine. [Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini]. (1999). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon2. rada.gov.ua.

Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 242. Accounting regulation (standard) 8 “Intangible assets” [Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 “Nematerialni aktyvy”]. (1999). Retrieved September 15, 2013, from :http://zakon2. rada.gov.ua.

Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 732. About approval of standard forms of primary accounting of objects of intellectual property right as a part of intangible assets [Pro zatverdzhennia typovykh form pervynnoho obliku obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti u skladi nematerialnykh aktyviv]. (2004). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon2. rada.gov.ua.

Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 73. National accounting regulation (standard) 1 “General requirements for financial reporting” [Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti”]. (2013). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon2. rada.gov.ua.

Raikovska, I. T. (2009). Economic analysis of material supply and efficiency of the use of intangible assets: methodical approach [Ekonomichnyi analiz zabezpechenosti ta efektyvnosti vykorystannia nematerialnykh aktyviv: metodychnyi pidkhid]. Zhytomyr: Visnyk ZDTU. Ekonomichni nauky.

Banasko, T. M. (2010). Economic analysis of the use of intangible assets: value and methodology of realization [Ekonomichnyi analiz vykorystannia nematerialnykh aktyviv: znachennia ta metodyka zdiisnennia]. Zhytomyr: Visnyk ZDTU. Ekonomichni nauky.

Tarasiuk I. (n. d.). Analysis of efficiency of the use of intangible assets. [Analiz efektyvnosti vykorystannia nematerialnykh aktyviv]. Retrieved September 15, 2013, from : http://www.rusnauka.com.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022