Баланс комерційного банку як головний документ його діяльності

Oleksandr Lavryk


Анотація


Вступ. Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів аналізу інноваційної стратегії створення балансу комерційного банку, проведенню аналізу сучасного стану та перспектив його розвитку й розроблені напрями вдосконалення сучасної стратегія створення балансу комерційних банків в умовах розвитку України.

У роботі розглянуті зміст та особливості діяльності банка як фінансового посередника, надано опис методів кількісного аналізу його сучасної діяльності, досліджено методи якісного аналізу перспектив його розвитку .

Метою дослідження стає розробка та опрацювання методологічних засад оптимізації створення балансу комерційного банку на основі виявлення системних та функціональних ознак міжнародного фінансового обліку, тенденцій розвитку міжнародних фінансово-кредитно-платіжних систем в умовах поширення інформаційних технологій і сучасної інтернаціоналізації.

 Метод (методологія). Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності функціонування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності комерційного банку, статистичних методів.

Результати. Запропоновано використання інструментів удосконалення конкурентної розвідки на світових ринках банківських послуг як напрямку вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення створення банківського балансу. Розроблено напрями використання програмних засобів обробки даних з дослідження світового банківського ринку фінансових послуг. Обґрунтовано ефективність запропонованих заходів.


Ключові слова


ринок банківських фінансових послуг; методи аналізу; банківський баланс; аналіз структури; аналіз ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв І. В. Гроші та кредит: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 312 с.

Герасимович А. М., Кочетков В. М., Парасій І. М. Аналіз банківської діяльності: підручник. Київ: КНЕУ, 2010. 600 с.

Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз комерційних банків: навч. пос. Київ: Знання, 2006. 464 с.

Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку. Вісник Національного банку України. 1999. № 3.

Тиркало Р. І., Щибиволок 3. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: навч. посібник. Київ, 1999. 233 с.

Alekseev I. V. (2017). Money and credit. Lviv. [in Ukrainian].

Gerasimovych, A. M., and Kochetkov, I. M. (2010). Analysis of banking activity. Kyiv. [in Ukrainian].

Vasyurenko, O. V., and Volohata, K. O. (2006). Economic analysis of commercial banks. Kyiv. [in Ukrainian].

Raevsky, K., and Raevska, T. (1999). Methodological recommendations for the economic analysis of commercial bank activity. Kiev. [in Ukrainian].

Tyrkalo, R. I., and Shchibyvolok, Z. I. (1999). Financial analysis of a commercial bank: the basics of theory, express diagnostics, rating. Kyiv. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022