Використання прибутку: порядок облікового відображення та оподаткування операцій

Ihor Tsiutsiak, Andriy Tsiutsiak


Анотація


Вступ. У статті проаналізовано норми чинних нормативно-правових актів стосовно використання прибутку та оподаткування операцій, зумовлених нарахуванням дивідендів. Висвітлено економічну сутність нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та порядок його обчислення. Охарактеризовано напрями використання прибутку. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що мають вплив на розподіл чистого прибутку. Наведено напрями розподілу прибутку, що впливають на підвищення фінансової стійкості емітента корпоративних прав. Висвітлено напрями розподілу прибутку, що впливають на вилучення ресурсів з господарського обороту емітента корпоративних прав. Окреслено порядок облікового відображення операцій, зумовлених формуванням прибутку та його використанням. Розкрито економічну сутність дивідендів та їх вплив на фінансовий стан як емітентів корпоративних прав, так і засновників. Висвітлено порядок обчислення дивідендного авансового внеску з податку на прибуток в частині оподаткування дивідендів, виплачених іноземним інвесторам. Охарактеризовано порядок оподаткування доходів із джерела походження в Україні для фізичних осіб-нерезидентів. Запропоновано удосконалення аналітичного обліку використання прибутку. Акцентовано увагу на тому, що задля посилення контролю за цільовим використанням прибутку, у Звіті про власний капітал доцільно відображати розподіл прибутку за такими напрямами: 1) на реінвестування; 2) на споживання.

Мета. Висвітлення порядку облікового відображення використання прибутку та формування пропозицій з удосконалення обліку досліджуваного об’єкта.

Метод (методологія). Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція та дедукція), емпіричні теоретичні (формалізація, гіпотетичний) та емпіричні методичні прийоми досліджень (розрахунково-аналітичні, впровадження результатів у практичну діяльність, звітного відображення господарської діяльності).

 Результати. З метою достовірного облікового-звітного відображення операцій, зумовлених використанням прибутку запропоновано такі операції відображати в розрізі наступних аналітичних рахунків: 4431 «Прибуток, використаний на реінвестування господарської діяльності» та 4432 «Прибуток, використаний на виплату дивідендів». У Звіті про власний капітал доцільно розподіл прибутку відображати за такими напрямами: на реінвестування; на споживання. Наведенні пропозиції спрямовані на підвищення інформативності обліково-звітних даних емітента корпоративних прав.


Ключові слова


прибуток; збиток; статутний капітал; засновники; вклади; дивіденди

Посилання


Bradul, O. M., and Shepelyuk, V. A. (2018). Poryadok vedennya obliku ta opodatkuvannya dyvidendiv. Infrastruktura rynku, 18, 365-370.

Pro gospodars`ki tovary`stva. (1991). Zakon Ukrayiny` vid 19.09.1991 r. # 1576-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text.

Pro rezhy`m inozemnogo investuvannya. (1996). Zakon Ukrayiny` vid 19.03.1996 r. # 93/96-VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Pro tovary`stva z obmezhenoyu ta dodatkovoyu vidpovidal`nistyu. (2018). Zakon Ukrayiny` vid 06.02.2018 r. # 2275-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.

Instrukciya pro zastosuvannya Planu raxunkiv buhgalters`kogo obliku akty`viv, kapitalu, zobov'yazan` i gospodars`ky`h operacij pidpry`yemstv i organizacij. (1999). Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny` vid 30.11.99 r. # 291 r. zi zminamy` i dopovnennyamy`. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Podatkovy`j kodeks Ukrayiny`. (2010). Zakon Ukrayiny` vid 02.12.2010 # 2755-VI zi zminamy` i dopovnennyamy`. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Tkachenko, N. M., Borovy`ch, O. V., and Cyucyak, I. L., Cyucyak, A. L. (2014). Finansovy`j oblik 2. Kyiv: Alerta.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022