Теоретичні засади розвитку автотранспортного страхування

Hanna Serhiivna Bovsunovska


Анотація


Розкрито економічну природу поняття страхування на основі дослідження змісту та форм страхування. За результатами семантичного аналізу з урахуванням змісту елементів категорії уточнено поняття «автотранспортне страхування». Визначено його взаємозв’язок з іншими економічними категоріями, такими, як фінанси, страхування, інвестиційна діяльність, кредит, на основі аналізу семантичної мережі. Розкрито специфічні особливості, класифікаційні ознаки автотранспортного страхування. Виявлено, що автотранспортне страхування як економічна категорія є системною, динамічною, континуально-дискретною і має суб’єктивно-об’єктивний характер, що визначається як специфікою теоретичного розуміння цього поняття, так і загальними властивостями автотранспортного страхування як виду діяльності. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення закономірностей перебігу економічних процесів на страховому ринку України.


Ключові слова


страхування; страховий ризик; класифікація; цивільно-правова відповідальність; КАСКО

Повний текст:

PDF

Посилання


Onyshchenko, N.V. (2004). Auto insurance market and methods of its regulation in Ukraine [Rynok avtotransportnoho strakhuvannia i metody rehuliuvannia yoho v Ukraini]. Kyiv.

Kozmenko, O.V. (2008). Insurance market of Ukraine in the context of sustainable development [Strakhovyi rynok Ukrainy u konteksti staloho rozvytku]. Sumy: UABS NBU.

Osadets, S.S. (2002). Insurance [Strakhuvannia]. Kyiv: KNEU.

Furman, V. M. (2005). Insurance: theoretical fundamentals and development strategy [Strakhuvannia: teoretychni zasady ta stratehiia rozvytku] Kyiv: KNEU.

Pozdniakova, L. O. (2010). Problems of development of the insurance market in Ukraine and the ways of its solution [Problemy rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy i shliakhy yikh rozviazannia v suchasnykh umovakh]. Actual problems of economy, 6, 250-254.

Libikh, K. O. (2009). The role of the state in the development of obligatory insurance of civil liability of owners of the vehicles and ensuring membership of Ukraine in the international system of insurance «green card» [Rol derzhavy u rozvytku oboviazkovoho strakhuvannia tsyvilnoi vidpovidalnosti vlasnykiv avtotransportnykh zasobiv ta zabezpechenni povnopravnoho chlenstva Ukrainy v mizhnarodnii systemi strakhuvannia «zelena kartka»]. Bulletin of Kyiv National University named after T.G. Shevchenko, 105, 44-46.

Libikh, K. O. (2009). The improving legislative provision of insurance civil liability of owners of the vehicles in Ukraine in accordance to international law [Vdoskonalennia zakonodavchoho zabezpechennia strakhuvannia tsyvilnoi vidpovidalnosti vlasnykiv avtotransportnykh zasobiv v Ukraini vidpovidno do norm mizhnarodnoho prava]. Bulletin of Kyiv National University named after T.G. Shevchenko, 113/114, 96-99.

Raizberh, B. A. (1999). Educational Dictionary of Economics [Uchebnyi ekonomycheskyi slovar]. Moscow: Rolf: Airys-press.

Azrylyian, A. N. (2002). Great Dictionary of Economics [Bolshoi ekonomycheskyi slovar]. Moscow: Institute of New Economy.

Konoplytskyi, V. A. (1996). It is business. Dictionary of Economic Terms [Eto – byznes. Tolkovyi slovar ekonomycheskykh termynov]. Kyiv: Alterpres.

Hamankova, O. O. (2009). Insurance market of Ukraine: theory, methodology, practice [Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka]. Kyiv: KNEU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022