Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом

Olena Sergiivna Novosiolova


Анотація


У статті проведено огляд підходів до визначення поняття «управління державним боргом» у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. Проаналізовано основні складові процесу управління та регулювання державного боргу. Визначено, що управління є більш широким поняттям. Запропоновано власне бачення сутності поняття «управління державним боргом». Процес управління державним боргом розглядається як певна система, яка має підпорядковуватися доктрині соціально-економічного розвитку держави. Система управління державним боргом містить такі елементи, як боргове планування та прогнозування, залучення позикових коштів та їх розміщення і обслуговування та погашення державного боргу. Визначено, що усі елементи системи управління державним боргом знаходяться під впливом наступних детермінант: інформаційного забезпечення, нормативно-правового забезпечення, фінансових важелів, системи оцінки боргової безпеки, методів регулювання державного боргу, обліку та контролю. Зазначено, що система оцінки боргової безпеки виступає стрижнем усього процесу управління державним боргом. 


Ключові слова


державний борг; управління державним боргом; регулювання державного боргу; система управління; боргова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaveruha, I. B. (2006). Content of debt management: legal aspects [Zmist upravlinnia derzhavnim borgom: pravovi aspect]. University research notes, No. 3-4 (19-20.

Smith, W. L. (1960). Debt Management in the United States. Washington.

Boldirev, B. G. (1990). Finance of Capitalism [Financi kapitalizma]. Moscow.

Laufer, M. A. (1996). Problems of domestic public debt of the Russian Federation [Problemi vnutrennego gosudarstvennogo dolga Rosiyskoy Federacii]. Moscow.

Rodionova, V. M. (1995). Finance [Financi]. Moscow: Financi i statistika.

Golovachev, D. L. (1996). Regulation of public debt in the market economy [Regulirovanie gosudarstvennogo dolga v rinochnoi ekonomike]. Moscow.

Uriy, S. I. (2008). Finance [Financi]. Kyiv: Znannay.

Kudriayshov, V. P. (2008). Finance course [Kurs finansov]. Kyiv: Znannay.

Karlun, M. I. (2007). The financial system of Ukraine [Finansova sistema Ukraini]. Kyiv: Znannay.

Gluschenko, A. S. (2010). Finance [Financi]. Kharkiv: KNU after Karazin.

Londar, S. L. (2009). Finance [Financi]. Vinnica: Nova kniga.

Prutska, O. O. (2010). Public Debt Management [Upravlinnya derzhavnim borgom]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literaturi. The results of the analysis of the effectiveness of the measures envisaged by the Law of Ukraine "On State Budget of Ukraine for 2003" relating to debt management. Issue 11: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/ article/48564#_To5/

Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On Approval of the Procedure of mapping operations related to public debt management, the planning and execution of the state budget» № 42 dated 28.01.2004. (2004). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0228-04.

Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of 10.05.2012, № 607 "On approval of the Medium-Term Public Debt Management Strategy for 2012-2014”. (2012). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/607-2012-п/print13301755411573.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021