Економічний механізм землекористування в європейських країнах в умовах сталого розвитку

Iryna Ivashkiv


Анотація


В статті досліджено економічний механізм розвитку землекористування в європейських країнах, що є важливою та невід’ємною складовою розвитку АПК. Огляд вітчизняних та іноземних літературних джерел свідчить про напрацювання науковцями інноваційних підходів щодо дотримування екологічних стандартів та вироблення стратегії сталого розвитку для сільських територій для забезпечення раціонального землекористування. Дано порівняльну характеристику землекористування в Україні та країнах Європи, зокрема шляхом порівняння показників загальної площі всієї землі, сільськогосподарських угідь та ріллі, частки землі на особу. Автором згруповано європейські країни за часткою землі, яка знаходиться у приватній власності. Здійснено групування країн Європи за рівнем мінімальної, середньої та максимальної ціни за один гектар землі. Резюмовано, що у зв’язку з відкриттям ринку землі в Україні рівень цін на купівлю сільськогосподарських земель буде мати тенденцію до зростання, що сприятиме формуванню цивілізованого та прозорого ринку землі.


Ключові слова


економічний механізм; землекористування; сталий розвиток; сільські території; європейські країни; ринок землі; мінімальна ціна купівлі землі; середня ціна купівлі землі; максимальна ціна купівлі землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Pérez-Soba, M., Paterson, J., Metzger, M. J. et al. (2018). Sketching sustainable land use in Europe by 2040: a multi-stakeholder participatory approach to elicit cross-sectoral visions. Regional Environmental Change, 18, 775–787, doi: https://doi.org/10.1007/s10113-018-1297-7 [in English].

Thomas, J. (2006). Property rights, land fragmentation and the emerging structure of agriculture in Central and Eastern European countries. Journal of Agricultural and Development Economics, 3 (2), 225-275. Retrieved from: https://ageconsearch.umn.edu/record/112607/ [in English].

Gibas, P., Majorek, A. (2020). Analysis of Land-Use Change between 2012–2018 in Europe in Terms of Sustainable Development. Land. 9 (2). 46. doi: https://doi.org/10.3390/land9020046 [in English].

Botezat, O. P. (2016). Zarubizhnyy dosvid zemlekorystuvannya yak krok do realizatsiyi zemelʹnoyi reformy v Ukrayini. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 116-119. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_24_26 [in Ukrainian].

Butenko, Ye. V., Loshakova, Yu. A. (2018). Zarubizhnyi dosvid zastosuvannia ekonomichnykh vazheliv vplyvu dlia zabezpechennia ratsionalnoho zemlekorystuvannia. Hroshova otsinka zemel v Ukraini: zdobutky, problemy, perspektyvy: Zbirnyk prats Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 8-9 lystopada 2018 r.). Kyiv: DP «Komprynt». 53-55. Retrieved from: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirinik_tez_konferenciyi_8-9.11.2018.pdf#page=53 [in Ukrainian].

Vasylieva, T. A., Shkola, V. Yu. (2021). Innovatsiinyi vymir systemy staloho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia: dosvid YeS dlia Ukrainy. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika. 2, 53−63. doi: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.2-7 [in Ukrainian].

Hohol, T. V. (2011). Formuvannia systemy derzhavnoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn ta upravlinnia zemlekorystuvanniam na silskykh terytoriiakh. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 4, 174-181. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_4_27 [in Ukrainian].

Davydenko, V. M. (2016). Osoblyvosti silskohospodarskoho zemlekorystuvannia u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu. Ekonomika APK. 4, 99-105. Retrieved from: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/4/15.pdf [in Ukrainian].

Dombrovska, O. (2013). Yevropeiskyi dosvid konsolidatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii. 18, 54-56. Retrieved from: https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/4153 [in Ukrainian].

Zinchuk, T. O., Dankevych, V. Ye., Kutsmus, N. M., Kovalchuk, O. D. (2017). Sotsialno-ekonomichni osoblyvosti rynkovoho obihu silskohospodarskykh zemel: vitchyznianyi ta yevropeiskyi dosvid. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. 7, 49-62. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_7_7 [in Ukrainian].

Dudych, H. (2014). Zastosuvannia u silskomu hospodarstvi Ukrainy zarubizhnoho dosvidu udoskonalennia zemelnykh vidnosyn. Ahrarna ekonomika, 7 (1-2), 101-107. Retrieved from: http://agrarianeconomy.lnau.edu.ua/images/docs/ae_2014_7_1-2/ae_2014_7_1-2_19.pdf [in Ukrainian].

Smyrnova, S. M., Mas, A. Yu., Koval, A. O. (2021). Yevropeiskyi dosvid zemlekorystuvannia pryrodno-zapovidnoho fondu. Ekonomika ta derzhava. 1, 77–82. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.1.77 [in Ukrainian].

Medvetska, T. V. (2019). Yevropeiskyi dosvid formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky efektyvnosti vykorystannia ta obliku zemelnykh resursiv na suchasnomu etapi. Pravo ta derzhavne upravlinnia. 3 (36), 2. 161-166. doi: https://doi.org/10.32840/pdu.3-2.24 [in Ukrainian].

Khvesyk, Yu. M. (2008). Formuvannia mekhanizmiv instytutsionalnoho zabezpechennia staloho zemlekorystuvannia: zarubizhnyi dosvid. Produktyvni syly i rehionalna ekonomika. 2, 133-140. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12028 [in Ukrainian].

Tretiak, A. M., Druhak, V. M. (2013). Formuvannia staloho zemlekorystuvannia silskykh terytorii: yevropeiskyi dosvid. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel. 1-2, 64-73. Retrieved from: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/6626/6484 [in Ukrainian].

Zinchuk, T. O., Dankevych, V. Ye.(2016). Yevropeiskyi dosvid formuvannia rynku silskohospodarskykh zemel Yevropeiskoho Soiuzu. Ekonomika APK. 12, 84-92. Retrieved from: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/12/e_apk_2016_12_14.pdf [in Ukrainian].

Popov, A. (2016). Zakhody shchodo podolannia naslidkiv frahmentatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2 (1), 96-109. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_1_10 [in Ukrainian].

Stupen, R. M. (2016). Yevropeiskyi dosvid orendnoho zemlekorystuvannia v silskomu hospodarstvi. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment. 4, 137-141. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2016_4_30 [in Ukrainian].

Demydenko, L. H. (2017). Suchasni pryntsypy upravlinnia pryrodookhoronnoho zemlekorystuvannia: yevropeiskyi dosvid. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel. 3, 100-106. doi: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2017.03.100 [in Ukrainian].

Tiutiunnyk, H. O. (2019). Teoretychni zasady orhanizatsii ekolohooriientovanoho zemlekorystuvannia na osnovi inkliuzyvnoho pidkhodu. «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. 1 (87), 48–53. doi: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-48-53 [in Ukrainian].

Zemelnyi dovidnyk Ukrainy. 2020: infohrafichnyi dovidnyk. Retrieved from: https://agropolit.com/storage/2020/Zemelniy_dovidnyk_2020.pdf?utm_source=mailchimp&utm_campaign=0300ccc2e1f0&utm_medium=page [in Ukrainian].




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.04.125

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022