Особливості формування показників розвитку освіти

Ivan Ryabokon


Анотація


Вступ. У статті проаналізовано деякі структурні показники, що характеризують розвиток освіти в різних країнах світу за даними Євростату, національних систем освіти, міжнародних університетських рейтингів. Розглянуто також рівні освіти згідно Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED), як всеохопного статистичного опису національних систем освіти, розробленої ЮНЕСКО. Аналізуються особливості освітніх рівнів у різних країнах. Розглянуто показники якості освіти, що застосовуються низкою агентств із забезпечення якості освіти.

Мета. Мета статті полягає в дослідженні сучасних особливостей формування показників якості освіти, враховуючи новітні тенденції на ринку освітніх послуг.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи з питань сучасного стану та особливостей формування показників розвитку освіти в світі. На всіх етапах дослідження використовувалися діалектичний, системний і синергетичний підходи; методи загальнонаукового пізнання: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція.

Результати. Комплекс структурних показників та рівнів освіти, що характеризують розвиток освіти в різних країнах світу базується на існуючих методиках Євростату, національних систем освіти, міжнародних університетських рейтингів, що лежать в основі забезпечення якості освіти. Рівні освіти у більшості країн світу не мають значних відмінностей, не зважаючи на особливості, притаманні кожній країні, вони відображають розвиток системи освіти протягом життя. Дана освітня система включає всі вікові групи населення. Показники, що характеризують розвиток безпосередньо вищої освіти, є основою для зовнішнього забезпечення якості згідно узгодженому підходу в Європейському просторі вищої освіти за відповідними стандартами. Згідно сучасних глобальних тенденцій розвитку вищої освіти можна виділити напрями децентралізація системи вищої освіти, автономізації ВНЗ, посилення підприємницької складової в системі вищої освіти. Мета подальших досліджень полягає в структуризації і удосконаленні показників розвитку освіти та формуванні їх цілісної системи в контексті забезпечення сталого розвитку.


Ключові слова


освіта; показники розвитку; заклади вищої освіти; агенції із забезпечення якості освіти; формули фінансування освіти

Посилання


International Standard Classification of Education ISCED 2011. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.

Education Council. Looking to the Future. 2020. URL: https://uploadstorage.blob.core.windows.net/public-assets/education-au/pathways/Final%20report%20-%2018%20June.pdf.

Eurostat. Education and training database. Participation in early childhood education by sex (children aged 4 and over). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_30_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Low achieving 15-year-olds in reading, mathematics or science. URL:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_40_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Adult participation in learning by sex. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_60_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Tertiary educational attainment by sex. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_20_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Early leavers from education and training by sex. URL:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_10_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Young people neither in employment nor in education and training. URL:https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat. Education and training database. Employment rates of recent graduates. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm.

Loukkola, T., Peterbauer, H. & Gover, A. Exploring Higher Education Indicators. 2020. Brussels, European University Association.

OECD. Education at a Glance, 2021. Paris: OECD.

International Standard Classification of Education ISCED. (2011). Retrieved from: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.

Education Council. Looking to the Future. (2020). Retrieved from: https://uploadstorage.blob.core.windows.net/public-assets/education-au/pathways/Final%20report%20-%2018%20June.pdf.

Eurostat. Education and training database. Participation in early childhood education by sex (children aged 4 and over) Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_30_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Low achieving 15-year-olds in reading, mathematics or science. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_40_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Adult participation in learning by sex. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_60_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Tertiary educational attainment by sex Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_20_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Early leavers from education and training by sex. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_10_esmsip2.htm.

Eurostat. Education and training database. Young people neither in employment nor in education and training. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm.

European Commission/EACEA/Eurydice. (2021). The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat. Education and training database. Employment rates of recent graduates Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat1_esms.htm.

Loukkola, T., Peterbauer, H. & Gover, A. (2020). Exploring Higher Education Indicators. Brussels, European University Association.

OECD. Education at a Glance. (2021). Paris: OECD.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022