Механізм «гроші йдуть за людиною» в контексті зміни підходів до державного фінансування громадських організацій в Україні

Iryna Tkachuk


Анотація


Вступ. У статті узагальнено аргументи та контраргументи наукової дискусії щодо механізмів формування та розподілу державного фінансування неурядових організацій в Україні.

Метою дослідження є обґрунтування необхідності впровадження механізму «гроші ходять за людиною» в контексті зміни підходів до державного фінансування неурядових організацій в Україні.

Систематизація інформації з різних джерел та підходів до вирішення проблеми розподілу державного фінансування неурядових організацій у світовій практиці показала, що ця проблема потребує подальшого ґрунтовного дослідження, особливо в контексті розробки нових підходів до підвищення ефективності використання Державного бюджету. кошти та сприяти такому фінансуванню.

Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що ефективність розподілу державного фінансування неурядових організацій впливає не лише на бюджет неурядових організацій, а й на вирішення важливих соціально-економічних завдань, які держава делегує цим організаціям.

У статті дослідження впровадження механізму «Гроші ходять за людиною» здійснювалось у такій логічній послідовності: розкриття особливостей державного фінансування неурядових організацій в Україні за рахунок коштів Державного бюджету; висвітлення основних моделей взаємодії державного та громадянського секторів, які існують у світі; узагальнення основних принципів державного фінансування неурядових організацій та обґрунтування на їх основі необхідності запровадження механізму «Гроші ходять за людиною» для цього виду фінансування; обґрунтування вибору організацій, що займаються фізичною культурою і спортом, як найбільш придатних для пілотного впровадження механізму серед українських громадських організацій; висвітлення особливостей запровадження цього механізму.

Методологія. Методичним інструментарієм дослідження були економіко-статистичні методи (системний, порівняльний, груповий), графічний, абстрактно-логічний метод, включаючи аналогію та порівняння, індукцію та дедукцію, наукову абстракцію тощо, як час з 2006 по 2019 рр. період дослідження. Об’єктом дослідження є процеси формування та розподілу державного фінансування між неурядовими організаціями України, а саме спортивними організаціями, оскільки вони є найбільш придатними для пілотного впровадження механізму розподілу «Гроші ходять за людиною». державного фінансування між неурядовими організаціями, які мають на це право.

Результати. У статті наведено результати емпіричного аналізу формування бюджетів недержавних організацій України загалом та громадських організацій, що займаються фізичною культурою і спортом зокрема, за рахунок коштів Державного бюджету України, який засвідчив недостатність, нерівномірність, суб’єктивність та дискримінація у процесі розподілу державного фінансування між громадськими організаціями, які мають право на таке фінансування. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично обґрунтовує необхідність зміни підходів до цього процесу та обґрунтовує у цьому контексті необхідність впровадження механізму «Гроші ходять за людиною».

Результати дослідження можуть бути корисними неурядовим організаціям України, органам державної влади та місцевого самоврядування, а також безпосередньо споживачам послуг, що надаються неурядовими організаціями.

 


Ключові слова


НУО; громадянське суспільство; державне фінансування; «гроші йдуть за людиною»; «гроші йдуть за спортсменом»

Посилання


Cabinet of Ministers of Ukraine (2011). About the statement of the Procedure for carrying out competition on determining of the programs (projects, actions) developed by institutes of civil society for which performance (realization) financial support is provided. (Decree from October 10 2011 № 1049). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017). About the statement of the State target social program of development of physical culture and sports for the period till 2020 (Decree from March 1 2017 № 115). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249793397.

Dreher A., Nunnenkamp P., Thiel S., Thiele R. (2012). Aid Allocation by German NGOs: Does the Degree of Official Financing Matter? The world economy, 35(11). Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2012.01455.x

European Center for Non-Commercial Law (2010). Review of public funding schemes for civil society. Civil society. Retrieved from: http://webcache.googleuser1content.com/search?q=cache.

European Foundation Centre (n.d.). National Foundation for Civil Society Development – Croatia. Retrieved from: https://www.efc.be/member-post/national-foundation-for-civil-society-development-croatia.

Government of the Republic of Croatia (n.d.). Office for Cooperation with NGOs. Retrieved from: https://udruge.gov.hr/en.

Hadzi-Miseva K., Saplisson F. (2010). Review of public funding schemes for civil society organizations. State funding of civil society organizations. How to implement European standards? Kyiv. 224 p. Retrieved from: http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/finance_NGO_2010.pdf.

Irvin C. V., Ballou J. (2010). The starting point: the balance of state long-term care systems before the implementation of the money follows the person demonstration. The national evaluation of the money follows the person demonstration grant program, report from the field. № 4. Retrieved from: http://www.advancingstates.org/node/52561.

Jalali R. (2008). International Funding of NGOs in India: Bringing the State Back. Voluntas, 19, 161–188. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11266-008-9059-7.

National strategy for promoting the development of civil society in Ukraine for 2016-2020 (2016). Decree of the President of Ukraine "On promoting the development of civil society in Ukraine" of February 26, 2016 № 68/2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.

Reinhard C. S. (2012). Money follows the person: un-burning bridges and facilitating a return to the community. American Society and Aging. Retrieved from: http://phinational.org/money-follows-the-person-un-burning-bridges-and-facilitating-a-return-to-the-community/.

State Statistics Service (n. d.). Activities of public associations in Ukraine. Statistical bulletin. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm

Together. European space (2019). Public funding of public organizations: major changes in the first half of 2019. Retrieved from: https://euprostir.org.ua/stories/142754.

TSN (2018). Suprun told how “money follows the patient”. Retrieved from: https://tsn.ua/ukrayina/suprun-rozpovila-yak-groshi-hodyat-za-paciyentom-1226910.html.

Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Constitution of Ukraine (Law of Ukraine from June 28 1996 № 254к/96-VR). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010). The Budget Code of Ukraine (Law of Ukraine from July 09 2010 № 2456-VI). Retreved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print.

Verkhovna Rada of Ukraine (n. d.). Official web-site. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022