Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі

Iryna Yaroslavivna Ometsinska


Анотація


Розкрито економічну сутність зобов’язань. Здійснено порівняльну характеристику відображення зобов’язань у Балансі до і після прийняття Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Визначено переваги та недоліки нового Балансу (Звіту про фінансовий стан). Доведено недоцільність відображення у складі зобов’язань забезпечень і доходів майбутніх періодів та запропоновано їх відображати в першому розділі пасиву «Власний капітал», перейменувавши його на «Власний та прирівняний до нього капітал». Розширено структуру другого розділу пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) в частині відображення в ньому інформації про довгострокові зобов’язання. Обґрунтовано доцільність ліквідації четвертого розділу пасиву «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття». Доведено необхідність відображення такого роду боргів у складі поточних зобов’язань.

Ключові слова


зобов’язання; баланс; забезпечення; доходи майбутніх періодів; поточні зобов’язання; довгострокові зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernstein, L. A. (2003). Analysis of the financial reporting: theory, practice and interpretation [Analiz finansovoy otchotnosty: teoriya, praktika i interpretaciya]. Moscow: Finance and Statistics.

Butynets, F. F, Gorecka, L. L. (2002). Accounting in foreign countries [Buhgalterskiy oblik u zarubizhnih krayinah]. Zhitomir: RUTA.

Instructions on the Use of the Chart of Accounts Assets, Capital, Liabilities and Business Operations of Enterprises and Organizations [Instrukciya pro zastosuvannya Planu rahunkiv buhgalterskogo obliku aktiviv, kapitalu, zobovyazan i gospodarskih operatsiy pidpriyemstv i organizatsiy]. (1999). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Krupka, Y. D. (2009). About normatively legal adjusting of account investment activity of enterprises [Pro normativno-pravove regulyuvannya obliku investitsiynoyi diyalnosti pidpriyemstv]. Kyiv: Accounting and audit.

National Accounting Regulation (Standard) 1 «General requirements for financial reporting» [Natsionalne polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 1 «zagalni vimogi do finansovoyi zvitnosti»]. (2013). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Accounting Regulation (Standard) 11 «Liability» [Polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 11 «Zobovyazannya»]. (2000). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

About Claim of Changes to Some Normatively Legal Acts of Ministry of Finance of Ukraine in Accounting [Pro zatverdzennya Zmin do deyakih normativno-pravovih aktiv Ministerstva finansiv Ukriyini z buhgalterskogo obliku]. (2008). Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0225-08.

Solovyova, O. V. (1998). Foreign standards of account and reporting [Zarubezhniye standarty ucheta i otchetnosti]. Moscow: Analytics-Press.

The structure of balance of enterprises by sector on December, 31, 2012 [Struktura balansu pidpriyemstva za vidami ekonomichnoyi diyalnosti stanom na 31 grudnya 2012 roku]. (2012). Retrieved September 15, 2013, from : http://www.ukrstat.gov.ua.

Teslenko, T. I. (2009). Account and analysis of current liabilities [Oblik i analiz potochnih zobovyazan]. Kyiv: State higher educational institution «Vadym Hetman Kyiv National Economic University».


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022