Шляхи мінімізації витрат борошномельних підприємств України

Inna Kuznetsova, Valentyna Horbatiuk


Abstract


Вступ. Конкурентоздатність продукції борошномельних підприємств є досить низькою на світовому ринку борошна за рахунок високої вартості. Для досягнення лідируючих позицій українським борошномелам на зовнішніх ринках необхідне формування стійких конкурентних переваг, що с свою чергу, можливе на основі зниження собівартості виробництва.

Мета. Метою статті є пошук шляхів зниження витрат виробництва борошномельних підприємств України на основі визначення неефективних виробничих витрат.

Методологія.  У дослідженні застосований метод узагальнення – для визначення сутності поняття «витрати»; метод аналізу й синтезу, графічний метод й статистичний метод аналізу узагальнюючих показників – для аналізу складових витрат борошномельних підприємств.

Результати. У статі виявлено три підходи до трактування поняття «витрати» й обґрунтовано визначення витрат як оцінки вартості витрачених ресурсів підприємства. Проаналізовано динаміку складових витрат борошномельних підприємств України: вартість сировини й матеріалів, заробітна плата, соціальні відрахування, амортизація та операційні витрати. Проведена порівняльна характеристика фінансових показників борошномельних підприємств України у грошовому та відсотковому виражені. Визначена тенденція до зростання досліджуваних складових витрат, що не завжди обумовлена зростанням обсягів виробництва. Розроблено рекомендації щодо удосконалення виробничого процесу борошномельних підприємств. Запропоновано реалізацію зазначених рекомендацій на основі системи бережливого виробництва, що дозволяє мінімізувати витрати виробництва без вагомих капіталовкладень. Перспективними напрямками дослідження є аналіз інструментів бережливого виробництва та виробничого процесу борошномельних підприємств для видалення неефективних витрат виробництва та зменшення собівартості виробничого процесу.


Keywords


конкуренція; стратегія; витрати; бережливе виробництво; борошномельна галузь; статистичний аналіз

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023