Базові методичні підходи до обліку і контролю витрат при формуванні біологічних активів рослинництва й тваринництва на агропродовольчому ринку

Victoriya Margasova, Nataliia Vdovenko, Iryna Marchenko


Abstract


Вступ. Базові трансформаційні організаційно-економічні процеси, що вибудувалися  в умовах надзвичайних викликів, істотно змінюють методичні підходи до формування біологічних активів у сільському господарстві. На даному етапі трансформаційних перетворень, проблема забезпечення населення Землі та окремих країн достатньою кількістю продуктів харчування останнім часом поглиблюється. Особливого значення набуває питання насичення внутрішнього ринку власно виробленими продуктами саме провідними галузями національної економіки. І серед них виокремлено як рослинництво, так і тваринництво. Тому закріплення вітчизняного виробника на позиціях доведення внутрішнього споживання, виходячи з фізіологічних норм, вплив на процеси розвитку галузей рослинництва та тваринництва з метою адаптації до змін макроекономічних параметрів країни, усунення дестабілізуючої дії кон’юнктурних, сезонних і цінових коливань агропродовольчого ринку можливе лише за умов пошуку напрямків удосконалення інструментів, принципів обліку та контролю в галузях для своєчасного забезпечення користувачів оперативною, достовірною та повною інформацією про кількість вирощеної продукції.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні базових методичних підходів до обліку і контролю витрат при формуванні біологічних активів рослинництва й тваринництва на агропродовольчому ринку в умовах надзвичайних викликів.

 Методологія. Удосконалено базові методичні засади  до обліку і контролю витрат при формуванні біологічних активів рослинництва й тваринництва на ринку шляхом застосування системного підходу. На базі моделі удосконалення біологічних активів і сільськогосподарської продукції у тваринництві, внесено пропозиції щодо удосконалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів № 1315, затверджених наказом Міністерства фінансів України. Запропоновано у додаток 1 даного документа внести зміни до рядка п’ятого виокремивши основні виробничі напрями козівництва та внести зміни до першої графи «Об’єкти обліку біологічних активів» увівши як окремі одиниці обліку біологічні активи «козематки», «цапи-плідники», «цапи-пробники», «ремонтний молодняк: козлики, козочки». Серед прикладних пропозицій з удосконалення біологічних активів рослинництва у статті запропоновано  передбачити на потужних виробництвах аналітичний облік витрат вести за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності в умовах глобальних трансформацій.

Результати. Розроблені підходи до обліку і контролю витрат при формуванні біологічних активів рослинництва й тваринництва на агропродовольчому ринку, включаючи вітчизняний ринок продукції козівництва, зважаючи на процеси трансформацій в економіці сільськогосподарських підприємств. У статті вказано на те, що кожна галузь, безперечно, відрізняється певними особливостями, що мають вплив на організацію бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, зокрема і в частині формуванні біологічних активів. Зроблено висновок, що в основу запропонованих методичних підходів, покладено контроль заходів біобезпеки виробництва, формування біологічних активів і товарообмінних процесів на агропродовольчому ринку, що сприятиме методичному забезпеченню регулювання ринку продукції, розробленню послідовної системи інструкцій з планування, узгодження та прийняття нормативних актів, які стануть ключовими чинниками з метою розроблення прогнозів і програм розвитку для виробників продовольства.


Keywords


облік; контроль; біологічні активи; тваринництво; рослинництво; ринок; сільське господарство; центр відповідальності; витрати

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) Наталія Михайлівна Вдовенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023