Evaluation and use of price elasticity of demand to justify managerial decisions

Serhiy Vasylyovych Kuz'minov, Victoria Mykolayivna Orlova


Abstract


The issues of the measurement of demand price elasticityare revealed in the article. The idea about simultaneous applying of three methods of price elasticity estimation in the case of limited access to the factual data is justified. The analytical, approximational and revenue-relational methods of price elasticity estimation are applied to the chosen group of organic detergents. Factual data concerning sales of organic products in eighteen-month period are generalized and statistically processed. Numerical characteristics of the price elasticity for several organic commodities are calculated with the help of point elasticity formula. It is revealed that at current prices nearly all analyzed organic goods demonstrate coefficient of point elasticity which is much higher than one. On the basis of our findings the conclusions about possibilities of pricing as an element of management in trade on the market of organic products are made.


Keywords


price elasticity of demand; pricing; organic products; management in trade

Full Text:

PDF

References


Bashuk, T. O., & Haidabrus, N. V. (2011). Tsinoutvorennia z urahuvanniam kompleksnoi systemy faktoriv informatsiinogo zabezpechennia (na prykladi VTD “Universytetska knyga”). Marketing and management of innovations [Marketyng I menedzhment innovatsii], 3, 135–142.

Bozhkova, V. V., & Riabchenko I. M. (2012). Systematyzatsiia metodiv marketyngovogo tsinoutvorennia. Marketing and management of innovations [Marketyng I menedzhment innovatsii], 4, 74–80.

Donets, O. S., & Moiseenko, O. Yu. (2012). Informatsiino-analitychne zabezpechennia pidpryiemstva na rynku plodoovochevoi produkcii. Businessinform [Biznesinform], 8, 60–63.

Kudlai, V. H. (2006). Aktualni problemy tsinoutvorennia na pidpryiemstvah v suchasnyh umovah. Ukrainian Socium [Ukrainskii sotsium], 6, 73–81.

Kuznetsova, I. O. (2013). Osoblyvosti monitoryngu tsinoutvorennia v elektroenerhetytsi. Economy: Reality of Time [Ekonomika: realii chasu], 1, 212–216.

Yatsiv, I. B. (2010). Elastychnist popytu na prodovolchi tovary yak element konkurentnoho seredovyshcha. Messenger of Khmelnitsk National University [Visnyk Khmelnitskoho natsionalnoho universytetu], 2-3, 61–64.

Kester, U. (2012). Essentials of Agrarian Market Analysis [Osnovy analiza ahrarnoho rynka]. Kyiv: ADEF-Ukraine.

Lisovina, E. N. (2006). Potrebnosti i platezhesposobnyi spros – institutsionalnyi aspekt. Scientific Papers of DonNTU. Series: Economic [Nauchnye trudy DonNTU. Seriya: Ekonomicheskaya], 103-2, 87–92.

Yatsenko, O. M., & Zavadska, Yu. S. (2010). Formuvannia popytu na orhanichnu produktsiyu na ahroprodovolchomu rynku. Innovative Economy [Innovatsiina ekonomika], 3, 204–208.

Krikovtseva, N. O. (2011). Marketynhovi dyferentsiatory innovatsiinosti i yih vykorystannia pry formuvanni strategii pidpryiemstva. Marketing and management of innovations [Marketyng I menedzhment innovatsii], 4-1, 185–189.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023