Розвиток концепції інтелектуального забезпечення управління бізнес-процесами підприємства

Yaroslaw Kostetskyi, Stepan Babii


Abstract


Вступ. В теперішніх умовах управління підприємством інтелектуальні ресурси є одним із основних ресурсів підприємницької діяльності. У сучасній економіці, яка характеризується високим рівнем конкуренції між виробниками та зростаючими темпами науково-технічного прогресу, одним із небагатьох джерел конкурентоспроможності стають інтелектуальні ресурси. Стаття присвячена дослідженню вдосконалення та розвитку концепції розробки інтелектуального забезпечення управління підприємством на основі економіко-математичних та комп’ютерних моделей. Розглянуто стратегії формування інтелектуального забезпечення управління бізнес-процесами підприємств, а також чинники ефективності його функціонування з урахуванням рівнів ієрархії інтелектуального управління бізнес-процесами підприємства.

Мета. Метою статті є розробка концепції інтелектуального забезпечення управління бізнес-процесами підприємств.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові праці про сучасний стан та тенденції формування інтелектуального забезпечення управління бізнес-процесами підприємств. На всіх етапах дослідження використовувалися діалектичний, системний та синергетичний підходи; методи загальнонаукового пізнання: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція. Як конкретний метод використовувався статистичний аналіз.

Результати. Результати дослідження дозволили сформувати концептуальний підхід щодо моделювання інформаційних потоків знань як ресурсів, так і продуктів підприємства та побудувати відповідні адекватні об’єктні моделі  із наперед заданими властивостями. Важливим завданням інтелектуального забезпечення є прийняття високоякісних інноваційних рішень, втілюючи знання у фізичні явища, структури, тіла. Використання даного матеріалу при вирішенні науково-практичних завдань менеджменту підприємства дозволить значно розширити й поглибити можливості економічного аналізу в процесі вирішення проблемних ситуацій та робить управлінські рішення більш ґрунтовними та ефективними.


Keywords


управління підприємством; інтелектуальне забезпечення; інтелектуальний потенціал; інтелектуальний капітал

Full Text:

PDF

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Yaroslaw Kostetskyi, Stepan Babii

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023