Економічна сутність і зміст категорії «людський капітал»

Ludmyla Pronko


Abstract


Вступ. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій виводять на на перший план концептуальний пошук резервів їхнього сталого функціонування та зростання проблеми формування людського капіталу з новими якісними властивостями та характеристиками, а також висувають питання його ефективного використання, спрямованого на розкриття ендогенного потенціалу сільської місцевості. У вітчизняній практиці управління функціонуванням сільських територій все більш виразно проглядаються закономірності їх диференціації за рівнем сприяння організаційно-інфраструктурних умов для розширеного відтворення людського капіталу, який, у свою чергу, детермінує рівень соціально-економічного благополуччя сільської поселенської мережі.

Мета. Метою дослідження є розробка авторського підходу до формування теоретичних основ розвитку людського капіталу сільських територій.

Метод (методологія). Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові методи (діалектичний, структурно-функціональний) пізнання явищ і процесів, що досліджуються, а також використовувались спеціальні методи.

Результати. На основі проведених досліджень було встановлено, людський капітал сільських є кумулятивним результатом цього процесу є та обставина, що на сучасному етапі його характерною рисою є ініціативність та самостійність та надає як позитивний та негативний вплив на соціально-економічну сферу сільських територій, тобто вони перебувають у взаємозалежному становищі.


Keywords


людський капітал; сільські території; людська праця; соціально-економічний розвиток; стратегія

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Ludmyla Pronko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023