Оптимізація підсистем забезпечення стратегічного розвитку спортивно-оздоровчої сфери

Inna Irtyshcheva, Konstantin Bogatyrev, Serhii Romanenko


Abstract


Вступ. Реалізація стратегії розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в умовах нових економічних та соціо-політичних реалій потребує розроблення ефективних систем комплексного забезпечення галузі необхідними ресурсами а також механізмів їх розподілу та координації. Першочерговим напрямком формування моделі, спрямованої на реалізацію стратегічних цілей і завдань розвитку спортивно-оздоровчої сфери є перегляд діючої системи управління в галузі та її реформування з огляду на зміну завдань, пріоритетів та стратегічних можливостей із урахуванням економічної ситуації та першочергових післявоєнних потреб відновлення соціально-економічної системи країни та її регіонів.

Метою статті є процес оптимізації підсистем забезпечення стратегічного розвитку спортивно-оздоровчої сфери.

Метод (методологія). У досліджені застосовані загальнонаукові методи, зокрема: систематизації та узагальнення– для виявлення умов розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні; визначення тенденцій розвитку – для характеристики національних та регіональних трендів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності.

Результати. Реалізація стратегії розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в умовах нових економічних та соціо-політичних реалій потребує розроблення ефективних систем комплексного забезпечення галузі необхідними ресурсами а також механізмів їх розподілу та координації. У цьому контексті виділено основні підсистеми (організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та соціально-психологічного забезпечення), що у сукупності сприятимуть забезпеченню життєздатності галузі у довгостроковій перспективі. Проаналізовано їх поточний стан та основні завдання з адаптації до поточних і стратегічних умов.

Особливу увагу у контексті стратегічного розвитку спортивно-оздоровчої діяльності зосереджено на створенні ефективної системи фінансово-економічного забезпечення галузі як базового чинника функціонування інших підсистем. Під фінансово-економічною підсистемою розвитку спортивно-оздоровчої діяльності у роботі розуміється сукупність структурних і динамічних характеристик економічних взаємовідносин усередині галузі (між усіма учасниками процесів здійснення спортивно-оздоровчої діяльності) та поза її межами (з державними органами, науковими організаціями, зарубіжними партнерами), що включає сукупність визначених відносин власності, систем руху фінансових ресурсів та методів господарювання регламентованих відповідними правовими нормами, втілених у організаційно-економічні  механізми, що дозволяють ефективно функціонувати в умовах змінного середовища.


Keywords


спортивно-оздоровча сфера; стратегія; оптимізація; підсистеми; системи фінансово-економічного забезпечення

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Inna Irtyshcheva, Konstantin Bogatyrev, Serhii Romanenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023