Національний університет біоресурсів і природокористування України

Serhiy Nikitchenko


Abstract


Вступ. Економічна доцільність диверсифікації виробничої діяльності визначається її впливом на економічний та фінансовий стан  підприємства, оскільки результатом будь-якої диверсифікації має бути зниження ризику та поява синергетичних ефектів, особливо у сфері фінансів, завдяки можливості вільного внуттрішньофірмового переміщення коштів у сфери діяльності, які розвиваються найбільш динамічно. Ефект диверсифікації значною мірою залежить від вибору напрямів (вертикальна інтеграція, диверсифікація на основі існуючих видів діяльності, створення конгломератів).

Мета. На основі узагальнення досліджень науковців запропонувати авторський підхід до розробки теоретичних основ стратегії диверсифікації виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

Метод (методологія). Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення суспільних процесів та організаційно-економічних проблем, які виникають в діяльності сільськогосподарських підприємств. Методикою дослідження передбачено використання загальноприйнятих положень економічних досліджень та опрацювання специфічних методичних підходів для поглибленого вивчення поставлених питань.

Результати. Встановлено, що диверсифікація може здійснюватися з метою: зміцнення положення підприємства на ринку відносно основних конкурентів; своєчасного реагування на зміну економічної кон’юнктури; переміщення капіталу із традиційних або низькоприбуткових галузей у нові наукоємні та перспективні або високорентабельні галузі; вирівнювання галузевих сезонних коливань і зниження ризиків; вкладення вільних грошових коштів.

В аграрній сфері нами виділено такі основні напрями диверсифікації: багатопрофільність діяльності сільськогосподарських формувань; збільшення частки підсобних виробництв і промислів; злиття і поглинання в діяльності інтегрованих структур; розширення несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях з метою підвищення доходів і зайнятості населення.


Keywords


диверсифікація; сільськогосподарське підприємство; спеціалізація; інтеграція; стратегія

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Serhiy Nikitchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023