Сільська територія як об’єкт аналізу і управління

Anna Revkova


Abstract


Вступ. В даний час сільські території – це важливий елемент життя будь-якої країни, в якому зосереджено потужний економічний, природний, демографічний та культурний потенціал. Його активізація та використання багато в чому визначає темпи розвитку того чи іншого регіону, а також впливає на рівень життя сільських жителів. Тому будь-яка країна має розглядати розвиток сільських територій як перспективний крок до збільшення виробництва як сільськогосподарської продукції, а й до зростання валового продукту загалом.

Мета. На основі проведених досліджень запропоновувати авторський підхід  до розуміння поняття «сільська територія» як об’єкта аналізу і управління.

Метод (методологія). Для досягнення мети та вирiшення поставлених задач використано такi методи дослiдження: абстрактно-логiчний (при визначеннi мети, завдань, формулюваннi висновкiв, дослiдженнi вiтчизняних та зарубiжних лiтературних джерел, нормативно-правових актiв, формуваннi системи соцiальноекономiчного розвитку сiльських територiй).

Результати. На основі узагальнення дослідження науковців запронований авторський підхід до поняття «сільська територія», як територія, що знаходиться за межами міст, до якої входять як сільські населені пункти, так і переважно зони сільськогосподарського виробництва та сільської забудови з її природними ресурсами, соціально-культурно-побутовими умовами та населенням, і яка здійснює соціальні, економічні та екологічні функції.


Keywords


сільська територія; сільські населені пункти; сільськогосподарське виробництво; функція; сільські жителі

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Anna Revkova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023