Медичне страхування як складова соціальних гарантій розвитку суспільства

Tetyana Stetsyuk, Zlata Kuzmenko


Abstract


Вступ. У системі заходів щодо поліпшення соціальних гарантій розвитку суспільства важливе місце посідає їх право на охорону здоров’я. Європейська соціальна хартія зобов’язує держави створити таку систему охорони здоров’я, яка сприятиме підвищенню рівня здоров'я всіх громадян, нівелюватиме сприйнятливість держави до кризових явищ, підвищить продуктивність праці та рівень життя всіх верств населення. Система охорони здоров’я, як і економіка  нашої країни, перебуває в стані війни, має низку суттєвих недоліків, що роблять її неефективною та потребують свого коригування з урахуванням тих проблем, які вона переживає. Світовий досвід показує, що напрями вирішення цієї проблеми можуть бути різні. Загалом вони різняться структурою джерел фінансування охорони здоров’я й організацією надання медичних послуг. Важливого значення у зв’язку з цим набуває вивчення питань розвитку медичного страхування як дієвого інструменту  надання гарантій для населення щодо питань охорони здоров’я. Практика показує, що діюча бюджетна модель фінансування галузі охорони здоров'я  не в змозі самостійно покривати потреби населення щодо гарантованого законодавством країни обсягу надання безкоштовної медичної допомоги.

Внаслідок відсутності чіткого розмежування між гарантованими обсягами та медичними послугами, які надаються громадянам на платній основі, відбувається заміщення безкоштовної медичної допомоги різноманітними платними медичними послугами, зокрема - медичним страхуванням. Якщо розглядати медичне страхування із соціально-економічного зору, воно є однією з найважливіших складових ефективного функціонування національних систем охорони здоров’я, забезпечує доступність, якісність та повноту задоволення різноманітних потреб населення в наданні та отриманні медичних послуг. Адже, нові фінансові надходження у вітчизняну медицину – це запровадження новітніх прогресивних медичних технологій та методів лікування, фінансова  захищеність громадян при настанні хвороби.

 Вагомий внесок у дослідження питань, присвячених медичному страхуванню, його характеристиці, зробили такі вітчизняні науковці: Т. Артюх, В. Базилевич, Л. Временко, О. Гаманкова, О. Губар, О. Залєтов, М. Мних, Н. Нагайчук, В. Нонко, В. Стецюк, С. Срібний, Н. Ткаченко, В. Р. Пікус, Н. Приказюк, Т.Кривошлик, О. Кнейслер, М. Шаварина, Н. Шаманська, Я. Шумелда, В. Черняховський, С. Юрій та інші дослідники. Віддаючи належне науковому доробку цих учених слід зазначити, що їх внесок є безперечним і цінним, містить різні погляди щодо сутності та змісту медичного страхування, його актуальності та значення.  Проте ці соціальні питання потребують постійного подальшого дослідження, адже медичне страхування є важливою складовою соціальних гарантій розвитку суспільства.

Мета. Проаналізувати індекс здоров’я громадян за різними показниками; узагальнити практику надання медичної допомоги за допомогою Програм медичного страхування від COVID-19; систематизувати за показниками страхових премій та страхових виплат структуру видів медичного страхування як важливої складової соціальних гарантій суспільства та визначення напрямів його вдосконалення; аргументувати необхідність активно залучати страховиків до проведення реформування галузі охорони здоров’я.

Метод (методологія). Авторами використано абстрактно-логічний метод і метод спостереження для формування теоретичних положень і висновків; структурний метод, метод порівняння для аналізу медичного страхування та його розвитку.

Результати. У статті розглянуто медичне страхування як складову розвитку соціальних гарантій суспільства; висвітлено «індекс здоров’я» громадян; здійснено рейтинг страхових компаній, що надають послуги добровільного медичного страхування за показниками страхових премій та страхових виплат; проаналізовано види медичного страхування за валовими/чистими страховими преміями та виплатами; охарактеризовано динаміку видатків на охорону здоров’я в Україні; охарактеризовано зміст Програм страхування від COVID-19; визначено, що для широкого використання послуг ДМС важливе значення має динаміка заробітної плати.


Keywords


пенсійне забезпечення; пенсія; прожитковий мінімум; солідарна система; накопичувальна система; недержавне пенсійне забезпечення

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Tetyana Stetsyuk, Zlata Kuzmenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023