Діджиталізація системи податкового адміністрування в україні з урахуванням досвіду розвинених країн світу

Lyudmyla Marchenko


Abstract


Вступ. Питання фіскальної діджиталізації сьогодні стосується кожного із суб’єктів господарювання та будь-яких учасників економічних і фінансових відносин. Сьогодні кожен стейкхолдер зацікавлений в оперативності, зручності та зрозумілості отриманої інформації.

В сучасних умовах цифровізація та перехід до передових технологій є важливим процесом у розвитку оподаткування та інших секторів. Електронні сервіси в системі податкового адміністрування створюються з метою підвищення ефективності функціонування податкових органів, а також спрощення процедур нарахування, декларування та сплати податків і зборів, отримання консультацій для платників податків. Усі ці сервіси вже працюють успішно деякий час однак все ще потребують покращення та диверсифікації функціоналу.

Мета статті полягає в моніторингу основних аспектів цифровізації процедур адміністрування податкових платежів в українській та зарубіжній практиці.

Метод (методологія). В процесі проведеного дослідження використані наступні методи: діалектичний, кореляційний, узагальнення, порівняння, системного аналізу, спостереження, індукція і дедукція.

Результати. У статті проведено дослідження актуальних аспектів імплементації цифрових технологій у процедури адміністрування податків та зборів в Україні. Здійснено моніторинг основних рівнів запровадження електронних сервісів в оподаткуванні у міжнародній площині. Проведено аналіз нормативних та звітно-статистичних даних щодо використання інноваційних технологій в процесах оподаткування фізичних та юридичних осіб. Виявлено, що існують країни світу, які активно займаються діджиталізацією податкової сфери, в тому числі, з використанням нових програм та технологій, в той же час, деякі країни удосконалюють вже адаптовані девайси задля мінімізації ризиків невизначеності від нових технологій.

Досліджено основні постулати стратегічного розвитку органів Державної податкової служби України у контексті цифровізації фіскального простору та впровадження цифрових технологій. Оцінено стан сучасного використання електронних сервісів в оподаткуванні у біполярній площині (податкові інституції – платники податків). Проаналізовано показники динаміки електронного документообігу у податковій сфері в Україні, та встановлено напрямок податкової звітності як найбільш цифровізований у досліджуваному періоді.

Акцентовано увагу на використанні мобільних додатків у системі податкового адміністрування деяких розвинених країн світу (Китай, Австралія, Бразилія тощо). Низка країн Європейського Союзу активно використовують віртуальні помічники та чат боти для цілей удосконалення податкових відносин, що в результаті продукує низку фіскальних ефектів.

Обґрунтовано важливість та перспективність подальшого впровадження діджитал-технологій в процеси адміністрування податків в українській практиці з урахуванням досвіду як розвинених країн світу, так і тих країн, що схожі за економічними процесами з Україною. Такий підхід покращить алгоритми акумулювання податкових платежів до бюджетів усіх рівнів в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови України.


Keywords


діджиталізація; фіскальна політика; податкове адміністрування; цифрові технології в оподаткуванні; податкові відносини; податкова звітність; зарубіжний досвід; бюджетні ефекти

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Lyudmyla Marchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023