Системно-динамічна модель потоків платежів для оцінювання ефективності лізингових операцій

Кostiantyn Hrytsenko, Avhusta Hrytsenko


Abstract


Вступ. Актуальність питань ефективності фінансового лізингу для України обумовлена тим, що на її економічний та соціальний розвиток значною мірою впливають обсяги інвестування в основні засоби підприємств, що забезпечує їх конкурентоспроможність, сприє розвитку малого та середнього бізнесу й створенню нових робочих місць. Основним фактором привабливості лізингових операцій для лізингоодержувача є обсяг лізингових платежів. Ефективність лізингових операцій для лізингоодержувача можна визначити шляхом зіставлення загальної суми, яка виплачується згідно з лізинговою угодою, з вартістю банківського кредиту. У цьому контексті для підтримки прийняття рішень актуальним є застосування імітаційного моделювання, зокрема такого підходу, як системна динаміка.

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів нарахування лізингових платежів, побудові системно-динамічної моделі потоків платежів для оцінювання ефективності лізингових операцій, при розрахунку яких враховуються амортизаційні відрахування згідно чинного законодавства.

Методологія. Для досягнення поставленої мети було застосовано загальнонаукові методи теоретичного узагальнення та порівняння, методи індукції та дедукції – для аналізу методичних підходів до розрахунку лізингових платежів, інструментарій системної динаміки – для аналізу та моделювання потоків платежів фінансового лізингу та банківського кредиту. У розрахунках лізингових платежів використовуються передбачені чинним законодавством методи нарахування амортизації лізингового майна.

Результати. У статті розкрито питання системно-динамічного моделювання потоків платежів фінансового лізингу та банківського кредиту для оцінювання ефективності лізингових операцій. Узагальнено основні проблеми, пов’язані з розрахунком лізингових платежів. Встановлено, що використання у розрахунках нелінійних методів нарахування амортизації, зокрема методу зменшення залишкової вартості, призводить у підсумку до менших витрат лізингоодержувача та підвищенню ефективності лізингової операції для лізингоодержувача.


Keywords


фінансовий лізинг; кредит; потік платежів; системно-динамічна модель; оцінювання ефективності

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Кostiantyn Hrytsenko, Avhusta Hrytsenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023