Облік об’єктів основних засобів підприємств та аналіз їхньої вартості в умовах збройної агресії

Mykola Bondar, Andrii Kulyk


Abstract


Вступ. Збройна агресія російської федерації спричинила погіршення зовнішнього середовища в Україні. Зокрема це проявилося у формі перерв та зупинки в діяльності підприємств, пошкодженні та знищення активів підприємств, закритті транспортних шляхів і портів, перебоях в ланцюгах поставок, зниження ринкового попиту та надмірній інфляції. Зазначені фактори мали переважно негативно вплив на фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємств, а відповідно і на вартість бізнесу та його активів. В структурі активів значного впливу зазнали основні засоби: частина була зруйнована або пошкоджена, частина – залишилася на тимчасово окупованих територіях, а щодо решти – погіршилися очікування щодо отримання економічних вигід від використання таких об’єктів. Нові виклики спричинені збройною агресією актуалізують перегляд підходів і процедур до обліку об’єктів основних засобів, а також оцінки і аналізу їхньої вартості.

 Метою дослідження є дослідження підходів до обліку об’єктів основних засобів та аналізу їхньої вартості в умовах збройної агресії. Зокрема проаналізовані процедури основних до обліку основних засобів у випадку пошкодження або знищення, перебування майна в тимчасово окупованій території, розглянуто облікову оцінку основних засобів відповідно моделі собівартості та модель переоцінки, а також проаналізовано зміну вартості основних засобів у випадку зниження корисності та переоцінки активів.

 Метод (методологія). Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові дослідження українських та зарубіжних учених, методичні стандарти, практичні коментарі та рекомендації експертів. Огляд літератури показує, що питання впливу збройної агресії на підхід до обліку основних засобів підприємств в Україні хоче і не є новим, але недостатньо вивченим. В дослідженні були використані методи систематизації та узагальнення при дослідженні практичних рекомендацій експертів, індукції та дедукції при дослідженні особливостей обліку основних засобів за різних наслідків збройної агресії (пошкодження, руйнування, перебування в окупованій  території), аналізу і синтезу при дослідженні моделей обліку основних засобів та аналізу вартості об’єктів згідно з цими моделями в умовах збройної агресії.

Результати. За підсумками дослідження автори дійшли  висновку, що питання інвентаризації та облікового відображення основних засобів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях не є повною мірою вирішеним та таким, що суперечить міжнародним стандартам обліку та фінансової звітності. Зокрема авторами були запропоновані можливі варіанти вирішення даного питання такі як віднесення основних засобів в тимчасовій окупації на окремі групи рахунків або позабалансові рахунки із припинення амортизації таких активів. Важливим обліковим наслідком збройної агресії є необхідність визначення знецінення або переоцінки основних засобів в залежності від обраної моделі обліку. В умовах збройної агресії виконання таких процедур ускладнено необхідністю оновлення бізнес планів, розробки сценаріїв прогнозу грошових потоків, врахування додаткових ризиків війни у ставці дисконтування.


Keywords


основні засоби; збройна агресія; інвентаризація; модель собівартості; модель переоцінки; знецінення активів; переоцінка основних засобів

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Mykola Bondar, Andrii Kulyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023