Актуальність використання АВС-аналізу запасів в управлінні прибутковістю підприємства з метою оптимізації оборотного капіталу

Oksana Zamazii


Abstract


Вступ. Конкуренція товарів і послуг нині все більше виходить за межі ринку і трансформується в конкуренцію підприємств за споживачів. Споживач із його купівельною спроможністю формує обсяги реалізації продукції будь-якого підприємства, і як наслідок призводить до зростання його доходів та прибутковості. У свою чергу підприємство має підтримувати відповідний розмір оборотного капіталу - товарних запасів, виробничих запасів, ресурсів, оскільки їх надлишок робить підприємство громіздким і інертним, а нестача – призводить до порушення нормального виробничого процесу і можливостей нарощення обсягів продаж. Тому підтримання оптимальної величини оборотного капіталу є однією із важливих проблем управління оборотними активами підприємства.

Мета. Метою дослідження є вивчення можливостей формування оптимальної структури товарних запасів, як однієї із складових оборотного капіталу підприємства.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи з питань аналізу і управління оборотним капіталом підприємства. Наведено приклад практичного застосування методу АВС-аналізу, який є незамінним при формуванні номенклатури товарів (асортименту продукції) та їх запасів, що складають найбільш питому вагу у структурі оборотного капіталу підприємства. Формування етапів проведення АВС-аналізу  дозволяє наочно продемонструвати порядок вибору найбільш вагоміших факторів при прийнятті управлінського рішення щодо оптимальної структури оборотного капіталу підприємства. Підкреслено універсальність даного методу АВС-аналізу. Видається доцільним зауважити на те, що така економічна категорія як споживча цінність товару, що прямопропорційно впливає на розмір запасів підприємства та оборотного капіталу підприємства, може бути проаналізована за допомогою даного методу.

 Результати. Розглянуто адаптивність АВС-аналізу і до галузевої специфіки суб’єкта господарювання, і до означеної задачі управління виробничо-господарським процесом підприємства. На основі емпіричних досліджень, наведених у прикладі, продемонстроване співвідношення груп А, В і С за критерієм величини продаж. Обґрунтовано доцільність використання результатів АВС-аналізу при формуванні оптимальної структури оборотного капіталу у частині товарів на прикладі торгівельного підприємства. Практична реалізація АВС-аналізу дозволить сформувати належну інформаційно-аналітичну базу для формування ефективних управлінських дій, спрямованих на нарощення виробничих потужностей підприємства та збільшення його прибутку.

Keywords


оборотний капітал; оптимізація оборотного капіталу; ефективність використання оборотного капіталу; АВС- аналіз; споживча цінність

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Oksana Zamazii

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023