Транспарентність облікової інформації

Svitlana Kalabukhova, Tetyana Tokareva


Abstract


Вступ. Необхідність забезпечення транспарентності облікової інформації обумовлена потребою зменшення асиметрії інформації для різних груп стейкхолдерів, зниження ризиків фінансового шахрайства, зміцнення корпоративного управління. Вкрай важливо оцінювати транспарентність фінансової звітності в контексті правдивого подання управлінським персоналом облікової інформації про формування фінансових результатів діяльності власникам та інвесторам. Залишається невирішеною низка питань, пов’язаних з аналітичною процедурою оцінки рівня транспарентності фінансової звітності компанії, яка б враховувала захист інтересів інвесторів та можливу опортуністичну поведінку управлінського персоналу.

Мета - розробка аналітичної процедури оцінки транспарентності фінансової звітності компанії, що базується на визначенні зведеного показника ризику фальсифікації управлінським персоналом у фінансовій звітності інформації про формування прибутків.

 Метод (методологія). Використано методи наукового узагальнення при обґрунтуванні теоретичних підходів до оцінки транспарентності фінансової звітності компанії; способи загальнонаукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, аналогії при розробці пропозицій щодо практичного розрахунку зведеного показника для оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності управлінським персоналом; метод коефіцієнтів для формування інформаційної бази оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності; індексний метод для виявлення змін коефіцієнтів, включених в модель оцінки ризику фальсифікацій фінансової звітності.

 Результати. Проведено критичний аналіз існуючих у зарубіжній практиці підходів до оцінки рівня транспарентності облікової інформації та виявлення ризику її фальсифікації у фінансовій звітності. Узагальнено, що відсутність транспарентної облікової інформації для інвесторів негативно впливає на зростання та розвиток фінансових ринків. Визначено пріоритет захисту інтересів інвесторів при розробці політики транспарентності облікової інформації компанії. Обґрунтовано три виміри транспарентності облікової інформації: 1) обсяг та структура змісту розкриття облікової інформації як характеристики її розкриття, 2) доступ до облікової інформації як характеристика її розкриття, 3) правдиве подання облікової інформації як якісна характеристика її точності та ясності.

Аргументовано важливість фінансової прозорості даних річних звітів для інвесторів та необхідність мінімізації ризиків корпоративного шахрайства і зменшення асиметрії інформації для різних груп стейкхолдерів. Запропоновано аналітичну процедуру оцінки транспарентності фінансової звітності компанії, що базується на визначенні зведеного показника ризику фальсифікації управлінським персоналом у фінансовій звітності інформації про формування прибутків.

За даними річного звіту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» показано приклад реалізації запропонованої процедури оцінки ризику фальсифікації фінансової звітності управлінським персоналом. Розглянута таблична формалізація аналітичної процедури уможливлює уніфікацію аналітичних розрахунків, сприяє диджиталізації аналітичного процесу та забезпечує підвищення оперативності отримання релевантних даних інвесторами. 


Keywords


транспарентність; облікова інформація; фінансова звітність; маніпулювання прибутком; управлінський персонал; захист інтересів інвесторів

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Svitlana Kalabukhova, Tetyana Tokareva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023