Актуарний баланс руху грошових коштів в контексті відновлення агросектору та інтеграції до ЄС

Yulia Manachynska


Abstract


Вступ. У статті досліджено особливості складання третьої форми актуарної фінансової звітності у контексті підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства України та інтеграції до Європейського союзу. Вітчизняний агробізнес потребує всебічної підтримки, що є одним із пріоритетів держави в контексті реалізації «Стратегії виживання: агросектор 2022-2023» та включає безпеку й тривалі програми для відновлення даного сектору. Відбудова повоєнної економіки України потребує належного фінансування сільського господарства в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави в цілому. Вагомим джерелом підвищення інвестиційної привабливості слугує актуарна фінансова звітність, яка крізь призму свого інформаційного наповнення здатна зацікавити реального та потенційного інвестора чи іншого постачальника капіталу. У зв’язку із цим фінансова звітність мета, склад, принципи складання, вимоги до визнання і розкриття її елементів якої визначені в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» потребує трансформації в актуарну, що відповідно потребує розробки окремого стандарту НП(С)БО 3 «Актуарна звітність» на загальнодержавному рівні у майбутньому. Окреслено особливості структури Актуарного звіту балансу грошових коштів, який розкриває інформацію про вільний грошовий потік та грошові потоки за операціями з позичальниками та акціонерами. Запропоновано авторську методику трансформації традиційного Звіту про рух грошових коштів, типова форма №3 в актуарний.

Мета статті  дослідити специфіку трансформації Звіту про рух грошових коштів, тип. Форма №3 в Актуарний баланс руху грошових коштів, тип. Форма №3-а на прикладі вітчизняного сільськогосподарського підприємства.

©   Юлія Маначинська, 2022

 

Отримано: 25.10.2022 р.

Рекомендовано до друку: 27.12.2022 р.

Опубліковано: 30.12.2022 р.

 

Ця стаття розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0, яка дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії, за умови правильного цитування оригінальної роботи.

 

 

Як цитувати:

Маначинська Ю.  Актуарний баланс руху грошових коштів в контексті відновлення агросектору та інтеграції до ЄС.  Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. С. 174-15. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.04.174

    

 Метод (методологія). Включає загальнонаукові методи – елементи теорії логіки; методи теоретичного узагальнення та абстрактнологічний; методи порівняння та групування; метод класифікації.

 Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: запропоновано методику трансформації Звіту про рух грошових коштів, тип. Форма №3 в Актуарний баланс руху грошових коштів, тип. Форма №3-a на базі врахування зарубіжного досвіду; окреслено особливості дихотомії операційної та фінансової діяльності в Актуарному балансі руху грошових коштів; розмежовано потоки грошових коштів за операціями з позичальниками та акціонерами підприємства; виведено розрахункову величину вільного грошового потоку непрямим методом. Зазначене інформаційне наповнення дослідженої актуарної звітної форми підвищує зацікавленість зовнішнього інвестора у доцільності фінансових інвестицій для розвитку конкретного суб’єкта агросектору.

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення відновлення та всебічної підтримки агросектору України в умовах воєнного стану за рахунок активного впровадження на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах актуарного обліку та звітності, що сприятиме об’єктивній оцінці економічної вартості агробізнесу при залученні зовнішніх інвестицій в розвиток, аналізу ліквідності, фінансового планування та бюджетування в контексті інтеграції до ЄС.


Keywords


грошові кошти; баланс; актуарний облік; актуарна звітність; операційна діяльність; фінансова діяльність; вільний грошовий потік; інвестиції

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Yulia Manachynska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023