Аналіз теоретичних підходів до формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві

Inna Dmytrivna Slepukhina


Анотація


Вступ.  Цивілізаційні перетворення та зміна місця, ролі людини й характеру праці є взаємообумовленими. З одного боку, будь-яке суспільство має рівень розвитку праці, що відповідає рівню його цивілізаційного поступу, а з іншого – рівень цивілізаційної розвиненості є передумовою формування мотивів, ставлення до праці та її реалізації. Отже, дослідження цього феномену взаємообумовленості є основою формування підґрунтя їх наукового осмислення.

Мета. Метою написання статті є збір та удосконалення теоретичних та науково-методологічних основ забезпечення системи формування та розвитку трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві. Для її досягнення поставлено та вирішено такі задачі: дослідити теоретичні основи поняття «трудовий потенціал», зв'язок з економічними категоріями: «людські ресурси», «людський капітал» та відмінності між цими поняттями; розкрити сутність трудового потенціалу та визначити роль людини на виробничому підприємстві, його основні характеристики.

Метод (методологія). Використані такі методи: теоретичного узагальнення – для визначення елементів структури трудового потенціалу підприємства; загальнонаукові принципи, засади сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених; аналізу та синтезу – для обгрунтування факторів розвитку трудового потенціалу.

Результати. Наше дослідження присвячено проблемам формування та розвитку трудового потенціалу підприємства. У статті висвітлено аналіз теоретичних підходів до зазначеної проблеми. Огляд наукової літератури довів, що попри велику кількість наукових праць, ця проблема й досі залишається відкритою та актуальною. Трудовий потенціал підприємства – це, перш за все, люди (людський фактор), який у трудовому процесі перетворюється на трудовий потенціал. Потенціал, у свою чергу, – це приховані можливості робітника. Визначено, що освіта виступає первинним елементом системи продукування інновацій «освіта – наукові дослідження – інноваційний продукт – масове виробництво». Саме тому людський фактор має велике значення на підприємстві. 


Ключові слова


трудовий потенціал; людський фактор; персонал; розвиток трудового потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Gluschenko, V. (2011).Theoretical approaches to determining of the nature of the category of the working capacity. Economy of AIC, 3.

Mazina, А. (2012). Evaluation factors and human capital development State and Economy. Bulletin KNTEU.

Aref'eva, А. & Myagkyh, I. (2009). Perspective directions of the development of the labor potential in the system of consumer cooperatives. Actual problems of the economy, 12 (102 ).

Akulov, M., Drabanich, A., Yevas’, T. (2012). Labor Economics and social-labor relations. Kyiv: Centre of tutorial textbooks.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022