Політика активізації високотехнологічних стартапів у сфері ікт: теоретико-методичні засади формування

Petro Kutsyk, Ksenia Protsykevych


Abstract


У дослідженні наголошено на актуальності формування та реалізації державної політики стимулювання розвитку та реалізації потенціалу високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Аргументовано, що їх активізація – невід’ємна передумова як технологічної модернізації національного господарства, так і цифрової трансформації економіки та суспільства кожної країни. Показано, що глобалізаційні зміни світового господарства відбуваються із активним розширенням сфер застосування інформаційних технологій і нездатність країн приймати такі тенденції призводить до їх економічного сповільнення та втрати можливостей розвивати конкурентні переваги. Метою дослідження є узагальнення та розвиток теоретико-методичних засад державного регулювання в частині стимулювання активізації та підтримки розвитку високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Узагальнено результати наукових досліджень щодо систематизації механізмів, інструментів та засобів формування державної політики підтримки високотехнологічних стартапів у секторі інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема показано роль і значимість таких механізмів державної політики, як організаційний, економічний, інституційно-правовий, інституційно-організаційний, соціальний, психологічний. Розроблено теоретико-методичні положення формування та реалізації організаційно-економічного механізму реалізації державної політики підтримки високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Зроблено висновок, що теоретико-методичний та теоретико-практичний базис організаційно-економічного механізму реалізації державної політики підтримки високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій передбачає комплексне узгоджене поєднання інструментів, засобів та заходів. При цьому головне завдання державної політики в цій сфері зводиться до формування сприятливого середовища для розвитку, активізації й ефективізації діяльності високотехнологічних стартапів, а також реалізації організаційно-управлінських функцій з керування відповідними процесами.


Keywords


національна економіка; інноваційно-технологічний розвиток; інформаційно-комунікаційні технології; державне регулювання; інноваційна активність; цифрова трансформація

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Petro Kutsyk, Ksenia Protsykevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023