Детермінанти макроекономічних показників міжнародної статистики

Svitlana Plaskon, Ruslana Ruska, Oksana Lesyk


Abstract


Вступ. У статті проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки макроекономічними показниками України: валовим внутрішнім продуктом (ВВП), прямими іноземними інвестиціями (ПЗІ), експортом (ЕКС)та імпортом (ІМП) товарів і послуг. Для аналізу використані статистичні дані за період 1996-2020 рр. Визначено, що в Україні існують позитивні причинно-наслідкові зв’язки від прямих іноземних інвестицій до валового внутрішнього продукту, від прямих іноземних інвестицій до експорту та імпорту на високому рівні достовірності та значущості.

Мета. Метою статті є математико-статистичний аналіз динаміки макроекономічних показників України та факторів, що впливають на них. Поставлено завдання дослідження взаємного впливу одних показників на інші та навпаки, тобто існування односпрямованих або двоспрямованих причинно-наслідкових зв’язків, аналізу достовірності одержаних результатів.

Метод. У статті використано математико-статистичні методи та регресійно-кореляційний аналіз, зокрема як основні методи наукових досліджень; теорію часових рядів; прийоми математичного моделювання. Для дослідження цих макроекономічних показників України було застосовано розширену коінтеграцію Дікі-Фуллера та Йогансена, метод Грейнджера для виявлення векторну модель корекції помилок та векторну авторегресійну модель.

Результати. Аналізуючи статистичні дані валового внутрішнього продукту, прямих іноземних інвестицій, експорту та імпорту товарів і послуг України за 1996-2020 роки,  досліджено їх динаміку. Базуючись на використанні методів коінтеграції Дікі-Фуллера та Йогансена, методу Гранжера, векторної моделі корекції помилок та векторної авторегресійної моделі, виявлено, що існують позитивні причинно-наслідкові зв’язки від прямих іноземних інвестицій до валового внутрішнього продукту, від прямих іноземних інвестицій до експорту, від прямих іноземних інвестицій до імпорту на високому рівні достовірності та значущості. 


Keywords


валовий внутрішній продукт; експорт; імпорт; векторна модель корекції помилок та векторна авторегресійна модель; причинно-наслідкові зв’язки; метод Гранжера

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Svitlana Plaskon, Ruslana Ruska, Oksana Lesyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023