Розвиток критичних технологій у контексті зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки

Vasyl Brych, Olena Borysiak, Uliana Tkach


Abstract


Вступ. Для забезпечення стійкості екологічної, енергетичної та продовольчої складових національної безпеки в умовах зміни клімату необхідна оптимізація управління аграрним природокористуванням. У цьому контексті, особлива роль належить розвитку критичних технологій як міжгалузевих кліматично-нейтральних інновацій в аграрній та енергетичній сферах.

Мета. Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку критичних технологій як міжгалузевих кліматично-нейтральних інновацій у сфері аграрного природокористування для зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки.

Метод (методологія). Для досягнення встановленої мети та розв’язання визначених завдань використано на основі абстрактно-логічного підходу загальнонаукові та специфічні методи: системного аналізу; контент-аналізу; групування та систематизування; індукції; дедукції; графічного і табличного представлення. Застосування міжгалузевого підходу до циркулярного використання природних ресурсів, визначення особливостей розвитку критичних технологій дозволило сформувати структуру функціонування агропромислового хакатону як способу розвитку критичних технологій у контексті зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки.

Результати. Зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки передбачає застосування критичних технологій як стимулу сталого розвитку національної економіки. У статті розглянуто особливості розвитку критичних технологій як міжгалузевих кліматично-нейтральних інновацій у сфері аграрного природокористування. Встановлено взаємозв’язок між сталим розвитком і національною безпекою як способу визначення ресурсного потенціалу на національному рівні. Розглянуто розвиток критичних технологій у розрізі визначення критичності галузей економіки та критичності окремих об’єктів у регіональному та загальнодержавному значенні. Сформовано критерії критичності технологій у сфері агропромислового комплексу. Визначено переваги переходу до оптимізаційного управління аграрним природокористуванням на засадах розвитку міжгалузевих критичних кліматично-нейтральних технологій для зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки. Запропоновано структуру функціонування агропромислового хакатону як способу розвитку критичних технологій у контексті зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки. Перспективи проведення подальших досліджень полягають у визначенні стійкості аграрних підприємств до розвитку критичних технологій як міжгалузевих кліматично-нейтральних інновацій на засадах зміцнення екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки.


Keywords


національна безпека; зміна клімату; критична інфраструктура; відновлювальні джерела енергії; управління аграрним природокористуванням; сталий розвиток; продовольство; кліматично-нейтральні інновації

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Vasyl Brych, Olena Borysiak, Uliana Tkach

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023