Проблеми теорії і практики підприємництва в Україні

Iryna Leonidivna Yaremchuk


Анотація


Питання становлення і розвитку підприємництва в умовах формування ринкового господарства і інституціональних змін в економіці України набувають неабиякого значення. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Розвиток підприємництва потрібен для формування стабільної, конкурентоздатної економіки держави. Дослідженням встановлено, що проблеми просування України шляхом ринкових реформ значною мірою обумовлені саме недооцінкою ролі і значення останнього як структуротвірного елементу ринкової економіки. Відсутність чіткості в розумінні підприємництва зумовлені неоднозначністю і протиріччями вітчизняного законодавства. На основі дослідження сучасних концепцій і тенденцій розвитку підприємництва у світових центрах проаналізовано його стан в Україні і розроблено конкретні пропозиції щодо розвитку і підвищення ефективного використання його потенціалу з метою формування в країні необхідних умов економічного зростання. Чинні на сьогодні визначення підприємництва як явища або концепції функціонального призначення фактично не є вичерпними або універсальними. На основі вивчення сутності явища, аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду сформульовано наше тлумачення поняття. Проте на сьогодні ця теорія все ще залишається не опрацьованою до кінця, що дає можливість наступним дослідникам й надалі вивчати феномен підприємництвата розглядати його через призму різних наук. 


Ключові слова


бізнес; підприємництво; ринок; сфера діяльності; результат

Повний текст:

PDF

Посилання


Busygin, A. V. (1998). Entrepreneurship. Moskow: INFRA-M.

Verhan, P. X. (1994). Entrepreneur : its economic function and social and political responsibility. Kyiv : Kodra.

Vynogradskaja, A. M. (2008). Fundamentals of Entrepreneurship. Kyiv: Condor.

Kurmayev, P. U. (2013). Priorities government regulation of business activity in Ukraine. Economy of Ukraine : an innovative component. Uman: USPU, NDEI.

Marx, K. (1967). Capital . Critique of Political Economy. Moskow : Politizdat.

Marshavin, M. (2004). Entrepreneurship as a factor of employment. Kyiv: IPKDSZU.

Knight, F. (1994). The concept of risk and uncertainty.

Aslund, A. (1996). Oriented behavior "in the Russian transition economy. Issues of economy, 8, 100-101.

Primak, A. (2009). Socio-economic causes of the shadow economy in Ukraine. Retrieved April 15, 2014, from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2009_42/files/42_20Prijmak.pdf.

Prylypko, J. (2002). Monitoring of the informal sector of Ukraine's economy and its impact on key macroeconomic indicators. Ekonomichnyy chasopys- XXI, 5, 16-18.

Smith, A. (2007). Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Moskow: Penguin Books.

Sobol, M. S. (1994). Entrepreneurship (starting a business). Kyiv : Ventura.

Hayek , F. (1984). Competition as a discovery procedure. ME and MO, 12, 7-14.

Holopov, A. V. (2009). History of Economic Thought. Moskow: Penguin Books.

Minervina, I. G. (1994). Private enterprise : basic concepts , theory and practice. Moskow: CRI "Electronics".

Schumpeter, J. A. (1992). The Theory of Economic Development. Moscow: Progress Publishers.

North, D. C. (1994). Economic Performance Through Time. The American Economic Review.

Weber, M. (1995). General Economic History. New Brunswick, London: Transaction Publishers.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022