Удосконалення аналітичного інструментарію ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання

Natalia Ivanivna Samburska


Анотація


Обґрунтовано, що сучасні підходи до аналізу основних засобів не враховують особливостей їх використання у діяльності підприємств водопостачання і тому прийняття управлінських рішень не повністю забезпечується інформацією. З огляду на це у статті узагальнено галузеві особливості функціонування підприємств водопостачання, які необхідно враховувати під час уточнення наявних та застосування нових показників.  Запропоновано практичний інструментарій оцінки ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання, а саме: коефіцієнт співвідношення відпущеної питної та технічної води, коефіцієнт експлуатації насосних станцій (очисних споруд), інтегральний показник ефективності використання об’єктів централізованого водопостачання. Проведено аналіз ефективності використання основних засобів підприємств водопостачання України із використанням запропонованих коефіцієнтів. Доведено адекватність запропонованого аналітичного інструментарію, що сприятиме посиленню контролю за станом і підвищить якість управління основними засобами як на макро-, так і на мікрорівні. 


Ключові слова


економічний аналіз; основні засоби; система показників; ефективність; управління; підприємства водопостачання

Повний текст:

PDF

Посилання


Brazhnikova, L. N. (2010). Strategic management utilities' own resources. NAS. Institute of Industrial Economics. Donetsk: SouthEast.

Kramarenko, G. A. Chorna, O. E. (2008). Financial Analysis. Kyiv: Center of educational literature.

Mnych, E. V. (2003). Economic Analysis. Kyiv: Center of educational literature.

Shkaraban, S. (2009). Principles and operational conditions of economic analysis at the enterprise. Economic Analysis. Ternopil : TNEU, 4, 11-12.

Borysyuk, I. O. & Tkachenko, I. (2012). Provisions improve the efficiency of core business. Problems of improving the efficiency of infrastructure. A series of economic science, 33. Retrieved April 15, 2014, from http://jrnl. nau.edu.ua / index. php/PPEI/article/download/435/423. - The name of the screen.

Marenych, T. & Lutsenko, A. (2012). Methodological approaches to evaluating the effectiveness of fixed assets. Journal of Kharkov National Technical University of Agriculture Economics, 127. Kharkiv KNTUA. Retrieved April 15, 2014, from http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/05. pdf.

Sled, A. (2013). Improving system performance evaluation renewal of fixed assets. Economic Analysis, 14(3), 203-210.

Stratiychuk, V. M. & Bogatsky, N. M. (2013). Fixed and analysis of their effectiveness in business processes. Scientific Journal "Young Scientist ". Publisher: LLC "Publishing House" Helvetica" , 2(02) December, 39-42.

Yevtushenko, A. A. (2010). Analysis and reproduction of fixed assets in agriculture Dnipropetrovsk region. Journal of NTU "KPI", 55-61.

Ahadzhanov, G. K. (2010). Economics plumbing companies. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Municipal Economy.

Sribniy, V. I. & Lukyanenko, V. A. (2009). Overcoming functional differentiation of housing and communal services in the region. Simferopol: DIAYPI.

On the main indicators of the water sector in 2007 : [ stat. Bulletin] / The State Statistics Committee of Ukraine [ Ed. by vol. Buchanan JS ]. (2007). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine.

On the main indicators of the water sector in 2008 : [ stat. Bulletin] / The State Statistics Committee of Ukraine [ Ed. by vol. Buchanan JS ]. (2009). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine.

On the main indicators of the water sector in 2009 : [ stat. Bulletin] / The State Statistics Committee of Ukraine [ Ed. by vol. Buchanan JS ]. (2010). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine.

On the main indicators of the water sector in 2010 : [ stat. Bulletin] / The State Statistics Committee of Ukraine [ Ed. by vol. Postolyuk NG ]. (2011). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine.

On the main indicators of the water sector in 2011 : [ stat. Bulletin] / State Statistics Service of Ukraine [ Ed. by vol. Postolyuk NG ]. (2012). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.

Statistical Yearbook of Ukraine for 2012 : [ stat. Collected . ] / State Statistics Service of Ukraine [ ed. O. G. Osaulenko, respectively . by vol. Ostapchuk OE ]. (2013). K. : LLC "August Trade".


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022