Економіко-математичне моделювання наслідків енергетичних субсидій: принцип адекватності

Volodymyr Omelyanovych Kapustian, Maksym Hryhorovych Chepeliev


Анотація


У роботі запропоновано підхід до дослідження адекватності економіко-математичного інструментарію, що використовується для оцінки наслідків субсидіювання в енергетичному секторі: моделей загальної рівноваги, часткової рівноваги та міжгалузевого балансу. Аналіз адекватності здійснюється за двома основними напрямами: якісний (гносеологічний) та кількісний (праксеологічний). У процесі перевірки якісної адекватності, у статті вивчаються структура внутрішніх зв’язків об’єкта дослідження та можливості представлення основних характеристик об’єкта аналізованим модельним інструментарієм у межах поставленої економічної задачі. З цією метою використовується адаптована структурна схема наслідків субсидіювання в енергетичному секторі, на базі якої здійснюється порівняння можливостей досліджуваних моделей стосовно відображення ключових характеристик процесів субсидіювання. Виходячи з властивостей аналізованих економіко-математичних моделей та враховуючи особливості предметної області, запропоновано три основні напрями перевірки кількісної адекватності: порівняння ретроспективних даних та результатів розрахунків; порівняння ретроспективних даних та результатів функціонування окремих елементів модельного інструментарію; та оцінка на основі ретроспективних даних величин екзогенних параметрів моделі. У контексті окреслених напрямів у роботі здійснено критичний аналіз можливостей модельного інструментарію щодо задоволення визначених критеріїв праксеологічності. За результатами кількісного та якісного аналізу адекватності модельного інструментарію оцінки наслідків субсидіювання в енергетичному секторі певний пріоритет у межах визначених критеріїв можна віддати обчислюваним моделям загальної рівноваги, які більш повно відображають ключові елементи об’єкта дослідження та мають кращі можливості емпіричного калібрування. Водночас потужніша множина екзогенних змінних моделей цього типу зумовлює необхідність висування додаткових припущень щодо значень цих параметрів і, як наслідок, призводить до збільшення кількості альтернативних сценаріїв та зростання рівня невизначеності отриманих точкових оцінок. Наведений у роботі підхід до вивчення адекватності модельного інструментарію може використовуватись не лише з метою обґрунтування вибору методів дослідження, а і в якості окремого інструменту аналізу, спрямованого на поглиблення розуміння властивостей об’єкта та предмета дослідження в контексті визначених цілей.


Ключові слова


енергетичні субсидії; якісна адекватність; кількісна адекватність; обчислювані моделі загальної рівноваги; моделі міжгалузевого балансу; моделі часткової рівноваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Grassini, M. (2007). Rowing along the Computable General Equilibrium Modelling Mainstream. Studie Note di Economia,12(3), 315-343. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.mps. it/nr/rdonlyres/8bab4c7c-3404-4a81-99e6-fcfb86fe256f/34085/grassinipag315343.pdf.

Rozenberg, G. S. (2011). Some comments to the paper by M. Gilpin «Do rabbits eat lynxes?». Samara Bend: problems of regional and global ecology, Vol. 19, No 3, p. 180-186. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.ssc. smr.ru/media/journals/samluka/2010/19_3_17.pdf.

Allaire, M., & Brown S. P. A. (2012). U. S. Energy Subsidies: Effects on Energy Markets and Carbon Dioxide Emissions. The Pew Charitable Trusts. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Fiscal_and_Budget_Policy/EnergySubsidiesFINAL.pdf.

AlShehabi, O. H. (2011). Fuel Subsidies and Unemployment: A CGE Model Applied to Iran. USAEE-IAEE Working Paper No. 11-074. Retrieved February 17, 2014, from: http://ssrn.com/abstract=1821644.

Anderson, K., &McKibbin, W. J. (1997). Reducing coal subsidies and trade barriers: their contribution to greenhouse gas abatement. CEPRDiscussionPaperNo. 1698. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/1997/11/globaleconomics%20anderson/bdp135.pdf.

Birol, F. & Aleagha, A. V., & Ferroukhi, R. (1995) The Economic Impact of Subsidy Phase-out in Oil Exporting Developing Countries. Energy Policy, Vol. 23, No. 3, p. 209-215. Retrieved February 17, 2014, from:http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/the-economic-impact-of-subsidy-phase-out-in-oil-exporting-developing-zgIUexV2Q9/1.

Ellis, J. (2010). The Effects of Fossil-Fuel Subsidy Reform: A review of modelling and empirical studies. International Institute for Sustainable Development. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/effects_ffs.pdf.

Energy Subsidies: Lessons Learned in Assessing their Impact and Designing Policy Reforms (2003). United Nations Foundation. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.unep. ch/etb/publications/energySubsidies/Energysubreport.pdf.

Gemechu, E. D. & Butnar, I. & Llop, M. & Castells, F. (2013). Economic and environmental effects of the CO2 taxation: an input-output analysis for Spain. CREIP Working Papers. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.recercat. cat/bitstream/handle/2072/203166/201224.pdf?sequence=1.

Ogarenko, I., & Hubacek, K. (2013). Eliminating Indirect Energy Subsidies in Ukraine: Estimation of Environmental and Socioeconomic Effects Using Input–Output Modeling. Journal of Economic Structures, 2-7. –Retrieved February 17, 2014, from:http://www.journalofeconomicstructures.com/content/pdf/2193-2409-2-7.pdf.

Perese, K. (2010). Input-Output Model Analysis: Pricing Carbon Dioxide Emissions. Congressional Budget Office, Working Paper Series. Retrieved February 17, 2014, from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10. 1. 1. 167. 8310&rep=rep1&type=pdf.

Subsidies in the Energy Sector: An Overview (2010). Background Paper for the World Bank Group Energy Sector Strategy. Retrieved February 17, 2014, from:http://siteresources. worldbank.org/EXTESC/Resources/Subsidy_background_paper.pdf.

World Energy Outlook Insights, Looking at Energy Subsidies: Getting the Prices Right (1999). International Energy Agency. Retrieved February 17, 2014, from: http://citeseerx. ist. psu.edu/viewdoc/download?doi=10. 1. 1. 168. 1604&rep=rep1&type=pdf.

Analysis of the Scope of Energy Subsidies and Suggestions for the G-20 Initiative (2010). IEA, OPEC, OECD, World Bank Joint Report. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.oecd.org/env/45575666.pdf.

Shitikov, V. K. & Rozenberg, G. S., & Zinchenko, T. D. (2003). Quantitative hydroecology: methods of system identification. Tolyatti: IEVB RAN.

Zhang, W. -B. (1999). Synergetic Economics. Time and Change in Nonlinear Economics. Moskva: Mir.

Balistreri, E. J. & McDaniel, C. A. & Wong, E. V. (2001). An estimation of U. S. industry-level capital-labor elasticities: Cobb-Douglas as reasonable starting point? U. S. International Trade Comission. Office of economics Working Paper. – No. 2001-12-A. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.usitc.gov/publications/docs/pubs/research_working_papers/EC200112A.pdf.

Fragiadakis, K. & Paroussos, L. & Kouvaritakis, N., Capros. P. (2012). A Multi-Country Econometric Estimation of the Constant Elasticity of Substitution. E3M-Lab. Retrieved February 17, 2014, from: http://www.wiod.org/conferences/groningen/Paper_Fragiadakis_et_al.pdf.

Kemfert, C., & Welsch, H. (1998). Energy-Capital-Labor Substitution and the Economic Effects of CO2 Abatement: Evidence for Germany. FondazioneEni Enrico Mattei. Retrieved February 17, 2014, from:http://www.feem. it/userfiles/attach/Publication/NDL1998/NDL1998-076.pdf.

Koesler, S., & Schymura, M. (2012). Substitution Elasticities in a CES Production Framework. An Empirical Analysis on the Basis of Non-Linear Least Squares Estimations. ZEW Discussion Paper No. 12-007. Retrieved February 17, 2014, from: http://ftp. zew. de/pub/zew-docs/dp/dp12007.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022