Сутність та особливості проведення постаудиту в Україні

Uliana Oleksandrivna Marchuk, Svitlana Fedorivna Rudyk


Анотація


У статті розглянуто пост-аудит як сучасну форму митного контролю, підходи до розкриття його економіко-організаційної сутності та ефективність здійснення в Україні. Проведені дослідження дозволили здійснити узагальнення, що пост-аудит передбачений для підтвердження достовірності даних, зазначених у митних деклараціях, після завершення митного оформлення, що впливає на спрощення митних процедур під час перетину кордону.

Досліджено визначення пост-аудиту нормативно-правовими актами зарубіжних країн, міжнародними організаціями та потребу його запровадження у світовому просторі. З’ясовано, що в зарубіжній практиці, зокрема в країнах з розвиненою ринковою економікою, звертають значну увагу на впровадження ефективних механізмів пост-аудиту. Визначено методи організації та етапи методики його проведення для адекватного та повного застосування методів, прийомів і процедур, які використовуються митними органами для своєчасного виявлення порушень суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також попередження їх у майбутньому.

Виокремлено основні складові узагальнюючого документа за результатами проведення пост-аудиту. Окреслено сучасні тенденції розвитку, актуальність пост-аудиту та необхідність подальшого удосконалення законодавчої бази і методичного забезпечення проведення пост-аудиту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами України. 


Ключові слова


пост-аудит; митний контроль; перевірка; Кіотська конвенція; митне оформлення; зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Guba, M. О. (2012). Customs post-audit as a tool to strengthen the economic security of the state. Efficient economy, from:: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1489.

Gubina, І. S. (2011). Customs post-audit in the system of customs control: problems of legal regulation. Customs security, 1(2). 31–36.

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures on 18.05.1973. (1973). Retrieved March 3, 2014, from: http://zakon2. rada.gov.ua/laws.

Lihanina, U. О. (2011). Customs post-audit as a tool of state control of foreign trade activities. Journal of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series «State Government». 1(4). 111-118.

Koptseva, L. О. (2010). Impact of international customs regulations to the law of Ukraine on customs audit. Customs business. 4(70). 62-71.

Jedynak, Т. S. (2009). Classification of methods of post-entry audit. Journal of the Academy of Customs Service of Ukraine. 1. 88-93.

Customs Code of Ukraine on 13. 03. 2012 № 4495-VI. (2012). Retrieved March 3, 2014, from: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page

On issuing the results of inspections by customs authorities 21.03.2012 № 377 by order of the State Customs Service of Ukraine. (2012). Retrieved March 3, 2014, from: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0622-12

Medvid, U. О. (2012). Implementation of customs post-audit in Ukraine of EU countries and CIS countries in the context of the simplification of customs procedures. Customs security. 1(2). 121-130.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022