Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки країни

Hanna Hryhorivna Starostenko, Andrii Vitaliovych Surzhenko


Анотація


Стаття присвячена дослідженню бюджету держави як універсального інструменту розподілу валового внутрішнього продукту та визначення його впливу на регулювання ринкової економіки України. В умовах формування останньої постає питання ефективного фінансового забезпечення та соціально-економічного розвитку, зокрема через використання державного бюджету. Він є основною ланкою державних фінансів, базовою складовою функціонування фінансової системи. Сучасний стан дохідної та видаткової частини бюджету в умовах сучасних трансформацій господарського життя зумовлює пошук можливих напрямів оптимізації цього процесу. Встановлено, що сучасний стан бюджету держави має незбалансовану структуру, що спричинює безліч негативних явищ суспільно-економічного розвитку країни. Виявлені недоліки зумовлені, насамперед, недостатнім розвитком програмно-цільового методу виконання бюджету, який полягає у безпосередньому поєднанні джерел надходжень фінансових ресурсів з напрямами їх використання. Дослідження проводилося із застосуванням методу діалектики при визначенні доцільності бюджету в умовах ринкового середовища, аналітичного методу, методу порівняння та синтезу при оцінці сучасного стану бюджету, а також – при визначенні перспектив його розвитку в умовах вітчизняної економіки. Варто зазначити, що бюджет урівноважує фінансові інтереси суб'єктів розподільних відносин, забезпечує збалансований розвиток країни. Через бюджет фінансуються основні напрями суспільного розвитку. Бюджет є особливою формою перерозподільних відносин, тому потребує значного правового регулювання. У державному бюджеті країни зазначені основні джерела, форми, обсяг доходів і видатків, тому ця економічна категорія посідає ключове місце у системі регулювання господарської системи ринкового типу. У статті розглядається прогресивний зарубіжний досвід у сфері регулювання економіки шляхом використання бюджетних механізмів, але роль та призначення державного бюджету багато в чому визначається специфікою національної економіки, тому його адаптація у вітчизняне господарське середовище повинна відбуватися з урахуванням усіх особливостей соціально-економічного розвитку України. 


Ключові слова


бюджет; соціально-економічний розвиток; бюджетне регулювання; аналіз доходів та видатків; програмно-цільовий метод; ринкова економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Yukhimenko, P. (2010). The theory of finance. Kyiv:TSUL.

Pasichnyk, Y. (2003). The budget system of Ukraine and foreign countries. Kyiv: Knowledge Press.

Law of Ukraine "On State Budget of Ukraine for 2014". (2014). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18

Law of Ukraine "On State Target Program". (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. (2014). Retrieved April 15, 2014, from http://www.minfin.gov.ua/

Law of Ukraine "On State Budget of Ukraine for 2013". (2013). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17

Monitoring of main budget revenue. (2014). Retrieved April 15, 2014, from http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Month%202013/2013_12_budget_new_ukr. pdf

Nevinchanyy, I (2007). The main ways to overcome the budget deficit in Ukraine. Formation of Market Relations in Ukraine, 171, 98-101.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022