Удосконалення системи показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції

Tatiana Volodymyrivna Semenyaka


Анотація


Вступ.  Ритмічна робота підприємства є передумовою успішного, налагодженого та ефективного його функціонування у сучасних умовах господарювання. Дотримання планів з виробництва та реалізації готової продукції дає можливість підприємству повною мірою використовувати усі наявні ресурси та забезпечити отримання запланованого рівня фінансових результатів. Основні дослідження з питань аналізу ритмічності виробництва готової продукції були зроблені вченими за часів командно-адміністративної економіки. Тому актуальності набуває удосконалення чинних показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції, які б ураховували ринкові умови функціонування підприємства. 

Мета. Удосконалення сучасних показників оцінки ритмічності виробництва готової продукції та їх пристосування до сучасних умов діяльності підприємств.

Метод (методологія). У статті використано такі методи емпіричного та теоретичного дослідження: метод критичного аналізу та узагальнення теоретичних досліджень, метод порівняння, індукція, дедукція, системний підхід.

Результати. У статті розглянуто сутність ритмічності виробництва готової продукції.  Досліджено вплив ритмічної роботи підприємства на результати його діяльності. Доведено, що негативні наслідки для підприємства мають як недовиконання, так і перевиконання планів з виробництва готової продукції. Запропоновано аналізувати рівень ритмічності виробництва готової продукції за допомогою загального коефіцієнту аритмічності, який враховує як числа аритмічності, розраховані по днях, так і коефіцієнт аритмічності, розрахований загалом за досліджуваний період (декаду, місяць, квартал, рік), з присвоєнням кожному з цих показників відповідних коефіцієнтів вагомості, встановлених експертним методом. Розроблено систему показників для аналізу ритмічності виробництва готової продукції за декаду, місяць, квартал та рік. Застосування цих показників у виробничий діяльності підприємства дозволить забезпечити високий рівень внутрішньогосподарського планування, а також здійснювати систематичний контроль за рівнем виконання планових завдань з виробництва готової продукції у будь-який проміжок часу. 


Ключові слова


аритмічність; виробництво; готова продукція; ритмічність виробництва; загальний коефіцієнт аритмічності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilodid, I. К. (1970-1980). Dictionary of Ukrainian language: 11 tons. Kyiv: Scientific Thought

Zhernakov, Y. I. & Parfionov, H. V. & Kazakova, V. L. & Madzhdula, V. L. (1974). Rhythm of production of a mining. Moscow: Nedra.

Adamov, V. E. (1965). Statistical study of the rhythm of industrial production. Moscow: Statistics

Temchenko, A. H. & Korolenko, O. B. (2006). Managing power consumption in mining enterprises. Kryvyi Rih: Publishing House Кryvyi Rih Technical University.

Turylo, A. M. & Kashubina, Y. B. (2012). Rhythm in the management company (corporation). Kryvyi Rih: Publication «Dionis».

Savickaja, G. V. (2005). Economic of enterprise analysis. Мoskow: Infra-M.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022