Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки

Radyslav Romanovych Shtoiko


Анотація


Досліджуються тенденції функціонування фінансових інститутів і, зокрема, фондових ринків у контексті технологічних і соціально-економічних процесів, що формують сучасну глобальну економіку. Запропоновано підходи до систематизації науково-технічних і соціально-економічних детермінант сучасної трансформації фінансових інститутів. Зокрема, обґрунтовано провідне місце двох груп факторів, що впливають на становлення фінансових інститутів глобальної економіки, серед таких детермінант. По-перше, змін у структурі забезпеченості країн ресурсами, що спричиняються швидким зменшенням вагомості наявних запасів матеріальних (як природних, так і капітальних) ресурсів, для визначення місця країни в системі міжнародного поділу праці. По-друге, процесів соціалізації економічного розвитку, які автор пропонує розглядати крізь призму довгострокової тенденції зростання частки суспільного продукту, що обслуговує відтворення і розвиток людського ресурсу, в тому числі – через неринкові механізми державного фінансування і виробництва суспільних і квазісуспільних благ. Розкривається суперечлива роль фінансових інститутів, зокрема фондових ринків, у визначенні форм вияву цих двох глобальних тенденцій у різних країнах світового господарства. Так обґрунтовується теза, що зростання потужності системи відтворення капіталу в поєднанні з розвитком фінансових механізмів акумуляції та перерозподілу купівельної спроможності зумовлюють якісну трансформацію механізмів визначення цінності фінансових активів: принцип обумовленості вартості активу суспільно необхідними витратами ресурсів на його створення стає в сучасних умовах все менш дієвим. Лише очікувана доходність активу стає основою визначення його поточної вартості і обмежує платоспроможність його власника, що принципово змінює зміст відносин між суспільством і власниками таких фінансових активів.

Обґрунтовуються специфічні риси національних моделей взаємодії реального і фінансового секторів економіки, від повноти вираження яких залежить здатність країни вирішити суперечність між потребами в розширенні фінансової бази інвестування в людський розвиток і проблемами фінансової стійкості економіки, зокрема такі, як: підпорядкованість фінансових інститутів забезпеченню мобільності капіталу та визначенню пріоритетних напрямів його руху, згідно з оцінками суспільної значущості альтернативних можливостей; стандартизованість, прозорість й витратність процедур; надання широким колам учасників фінансових ринків інформації, важливої для оцінки очікуваної доходності фінансових активів; можливості впливу окремих гравців на кон’юнктуру фінансових ринків; дієвість механізмів суспільного контролю за функціонуванням фінансових інститутів. 


Ключові слова


трансформація розвинутих економічних систем; глобалізація; фінансові інститути; фондові ринки; рух капіталу; трансакційні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Becker, G. S. (1987) Economic Analysis and Human Behavior. N. J. : Ablex Publ. Corp.

The new post-industrial’s wave in the West. Anthology. (1999). / edited by V. L. Inozemtsev. Moscow: Academia.

Levina, I. G. (2007). Nature of the financial sector and speculative bubbles in the modern world. Economic Theory in the XXI century, 6 (13). Moscow: TEIS.

Luk'janenko, D. G. (2013). Global economic development: trends, asymmetry, regulation. Kyyv: KNEU.

Reznikova, N. O. & Vіdjakіna M. P. (2010). Current financial crisis in destructive measurements of investment pragmatism / Kyyv: Bulletin of the NBU. – May.

Coase, R. G. (2000). Nature of the Firm. St. Petersburg. : School of Economics.

North, D. (2010). Understanding the process of economic change. Moscow: Publishing House of Higher School of Economics.

Williamson, O. (2001) The logic of economic organization. Moskow : Business.

Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency and X-Efficiency. The American Economic Review.

Hirschman, A. O. (2010). Reaction’s rhetoric: perversion, futility, danger. Moscow: Publishing House of Higher School of Economics.

Krugman, P. (2009). The Conscience of a Liberal. Moskow : Europe.

Williamson, O. E. (1996). The Economic Institutions of Capitalism. St. Petersburg. : Lenizdat.

Bekart, G. & Erb C. & Harvey, C. & Viskantas, T. (1998). Distributional characteristics of Emerging Markets Returns and Asset Allocations. Journal of Portfolio Managements, 5.

Inozemcev, V. L. (1999). Broken Civilization: Preexisting background and possible consequences posteconomic revolution. Moscow: Academia: Nauka.

Korchagin Ju. A. (2005).russian human capital: development or degradation factor? Voronezh: CIER.

Park, S. A. (1992). Contribution to the Empirics of Economic Growth. University of Michigan.

Human Development Reports 2009 (HDR2009). Moscow: Ves' Mir.

Grinujej D. & Haunes M. (2002). Evaluation the benefits of society from higher education systems. Economics of Education, 3.

Nureev, R. (2000). Theories of Development: new model of economic growth. Problems of Economics, 9.

Rauh, Dzh. E. & Dzheral'd, M. M. & Fіlіpenko, A. S. (2003). The main problems of economic development. Kyiv: Lybed.

(n.d.). Retrieved April 15, 2014, from : www.nsf.gov/statistics/seind12/

Forester, T. (1996) High-Tech Society. N. Y. -L., Cambridge (Ma.).

Minsky, Н. P. (1999). Stabilizing an Unstable Economy. Journal of Economic Behavior&Organization. – June.

Sapіr, Zh. (2008). How hard, how long? Economy of Ukraine,10.

Kuznecov, O. (2010). The genesis of financial crises / Bulletin of the NBU. – November.

Adema, W. (2011). Is the European Welfare State Really More Expensive? Indicators on social spending, 1980 – 2012 and a manual to the OECD Social Expenditure Database / EU. : OECD Publishing.

Sidenko, S. V. (2006). Globalization and socio-economic development of regions of the world. K. : Nauk. Dumka,

Gajduc'kij, A. (2006) Modern lines of development of the international capital market. Stock Market of Ukraine, 3-4.

Pension at a Glance 2011. Electronic resource: www.images. derstandard. at/2011/03/17/pensionen.pdf.

Stepanova, A. E. (2011). Evaluation of the stock market’s development in the system of world economy. Stavropol': Izd-vo SGU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022