Визначення негативного впливу діяльності аеропорту на довкілля та розробка заходів для його зниження

Olena Volodymyrivna Latysheva


Анотація


В умовах європейської інтеграції України та ратифікації країною міжнародних правил екологічної безпеки для авіаперевізників актуальним питанням на сьогодні постає здійснення контролю за екологічними показниками господарської діяльності аеропортів, зниження рівня негативного впливу на довкілля та виконання підприємствами правил екологічної безпеки. У статті показано вплив господарської діяльності аеропортів на довкілля. Для визначення наслідків діяльності підприємств цивільної авіації застосовано статистичні матеріали, матеріали наукових досліджень, дані екологічних паспортів вітчизняних аеропортів. Досліджено основні хімічні та фізичні фактори негативного впливу на середовище діяльності вітчизняних аеропортів. Розглянуто зміни у стані здоров'я у населення, яке мешкає в зонах впливу аеропортів. Визначено комплекс заходів удосконалення діяльності аеропорту "Київ" в руслі екологічно спрямованого розвитку. Екологічні заходи пропонується реалізувати у сфері охорони атмосферного середовища (у вигляді контролю за викидами та заходів їх зниження), у сфері охорони водного середовища (у вигляді контролю за скидами та заходів очищення ґрунтових вод), а також у сфері управління відходами аеропорту. Метою цих заходів є зниження рівня авіаційного шуму, викидів та скидів забруднюючих речовин, утримання територій аеропорту в належному санітарно-екологічному стані. 


Ключові слова


цивільна авіація; аеропорт; вплив на довкілля; викиди забруднюючих речовин; електромагнітні випромінювання; теплові забруднення; забруднені стоки; авіаційний шум

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaporozhets, O. (2000). Main directions in improvement of aircraft noise calculation methods and noise zonning around the airports / International Anniversary Conference BALTICACOUSTIC, 17-21 September 2000, Vilnius, Lithuania, 4.

Еkоlоgіya zhyttya. Retrieved April 15, 2014, from http://www.eco-live.com.ua.

Zvit Dеpаrtаmеntu fіnаnsіv tа еkоnоmіky Dеrzhаvіаsluzhby Ukrаiny. Retrieved April 15, 2014, from http://www.avia.gov.ua.

Sеrdiyk, О. Ye. & Frаnchuk, G. M. (2006). Rоzrоbkа mеtоdyky prоgnоzuvаnnia rіvnia еnеrgеtychnykh zаbrudnеn PТК v zоnі аеrоpоrtu. Nаukа і mоlоd, 6, 177-180.

Zаgоrui, Ya. (2006). Zа tеkhnоlоgіchnyi prоgrеs plаtyt pryrоdа: vplyv аvіаtsii nа dоvkіllia. – [Yarоslаv Zаgоrui] – [zhurnal "Еkоlоgіa" vіd 5. 01. 2006 r. ]. Retrieved April 15, 2014, from http: h.ua/story/5788/

Mаkаrеnkо, Yu. V. (2001). Еkоnоmіchnа оtsіnkа vplиvu аvіаtrаnspоrtnykh prоtsеsіv v Ukrаiny nа nаvkоlиshnie sеrеdоvиshchе. Sumy : Sumskyi dеrzhаvnyi unіvеrsytet.

Pоchеkаеvа, Е. I. (2008). Zdоrоviе nаsеlеnia i gigiеnichеskаya bеzоpаsnоst tеrritоrii, prilеgаiushchikh k аerоpоrtаm. Мoskow : RGB (Iz fоndоv Rоssiyskoy Gоsudаrstvеnnoy Biblioteki), 2008. Retrieved April 15, 2014, from http://diss. rsl.ru/diss. /140055.

Zhurnal "Nоvоsti Bеlаrusii". (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://www.belta. by/... /Osnovnoj-etap-rekonstruktsii-Natsionalnogo-aeroporta

Bаbеnkо, О. Yu. (n.d.). Оsnоvnі nаpriamy dеrzhаvnyi pоlіtyky Ukrаiny u gаluzi оkhоrоny dоvkіllia vіd nеgаtyvnоgо vplyvu tsyvіlnоi аvіаtsii. Retrieved April 15, 2014, from http://er. nau.edu.ua/bitstream/NAU/4330/1/.

Dеrzhаvnyi kоmіtеt stаtystyky Ukrаiny . (2014). Retrieved April 15, 2014, from www.ukrstat.gov.ua/‎.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022