Фінансові інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація

Julia Oleksandrivna Leonova, Alla Valentynivna Makhota


Анотація


 з метою розвитку методології бухгалтерського відображення фінансових інвестицій задля забезпечення зростаючих інформаційних потреб ухвалення управлінських рішень в рамках інвестиційної діяльності підприємства обґрунтовано напрями розвитку бухгалтерського трактування сутності фінансових інвестицій шляхом врахування економічної природи інвестиційних операцій суб’єктів господарювання, в результаті яких фінансові інвестиції визнаються об’єктами бухгалтерського обліку. Систематизовано бухгалтерську класифікацію фінансових інвестицій та визначено необхідність її удосконалення за рахунок доповнення об’єктів інвестування у відповідності до загальновизнаних груп цінних паперів. Узгодження законодавчо врегульованої типології цінних паперів, що є об’єктами інвестування на фондовому ринку, та класифікації фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку як активів, що виникають у підприємства внаслідок вкладення ним коштів у цінні папери, дозволяє наблизити методологію обліку фінансових інструментів до сучасних особливостей інвестиційних операцій вітчизняних підприємств шляхом розробки специфічних облікових процедур для кожної групи цінних паперів та поглиблення бухгалтерської інформації про інвестування коштів у фінансові інструменти. Результати дослідження є основою подальшого розвитку теоретико-методологічних засад обліку інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням її сучасних особливостей. 


Ключові слова


бухгалтерський облік; інвестиції; цінні папери; емітенти; інвестори; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Balance: Regulation (standards) 2 : N 87 31.03.99. (1999). Retrieved

April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.

Learn about the stock market of Ukraine. (2014). Official Site of the National Commission on Securities and Stock Market. Retrieved April 15, 2014, from http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.

Voronko, R. M. (2009). Accounting in foreign countries : a tutorial. Lviv : Magnolia 2006.

Statement of Cash Flows : International Accounting Standard 7. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019.

Investments in Associates rating: International Accounting Standard 28. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_046.

Instructions on the use of the Chart of Accounts assets, capital, liabilities and business operations of companies and organizations : Ministry of Finance of Ukraine : № 291 dated November 30, 1999. (1999). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Consolidated Financial Statements : Regulations ( standards) 20 : N 30 17 6. 07.99. (1999). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0553-99.

Association of Enterprises : Regulation ( standards) 19 : N 07 16 3.07.99. (1999). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

Revenue Code of Ukraine . (2011). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BVR ), 13-14, 15-16, 17. - Art. 112. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

On the statement of accounting of securities transactions in banks of Ukraine : The decision of the National Bank of Ukraine. (2005). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05.

Derivatives on securities ( derivatives) : Draft Law. (2014). Retrieved April 15, 2014, from http://kbs.org.ua/index. php? get = 23 & id = 2297.

Securities and the Stock Market : The Law of Ukraine : N 3480 -IV of February 23, 2006. (2006). / Supreme Council of Ukraine (BVR), 31, Art. 268. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Disclosures of related parties : Regulation ( standards) 23 : N 18 303 . 06. 2001. (2001). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

Umantsiv, G. & Lysenko, O. Classification of investments. (2001). Retrieved April 15, 2014, from http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/23/23pr4.html.

Financial investments : Regulation (standards) 12 : N 91 26.04.2000. (2000). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

Financial instruments: Regulation (standards) 13 : N 30 55 9.11.2001. (2001). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Financial Instruments : Recognition and Measurement : International Accounting Standard 39. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_015.

Interests in Joint Ventures International Accounting Standard 31. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_040.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022