Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту

Lyudmyla Ivanivna Danilova, Vitalii Victorovych Savochka


Анотація


Досліджено основні методичні підходи до здійснення стрес-тестування банків на макро- та мікроекономічному рівнях. Визначено особливості, а також переваги та недоліки двох типів стрес-тестування «знизу-вверх» (bottom-up approach) та «зверху-вниз» (top-downapproach). Досліджено механізми проведення стрес-тестування банків чотирма основними методами – за методом еластичностей, тестом екстремальних величин, сценарним та індексним методами. Розкрито організаційні, економічні та фінансові аспекти реалізації стрес-тестування як невід’ємної складової системи фінансового менеджменту банку. Визначено основні ризики, за якими проводиться стрес-тестування банків. Запропоновано використовувати для підвищення оперативності внутрішні портали, де публікувалася б уся інформація щодо діяльності ризик-менеджменту та інша інформація, що може бути використана ним у процесі здійснення стрес-тестування. Наголошено на пріоритетності проведення тестування кредитних ризиків. Визначено послідовність виконання завдань стрес-тестингу банку та запропоновано необхідні для цього джерела інформації. Зазначено про необхідність ідентифікації сигналів раннього попередження в межах портфельного й індивідуального підходів та створення необхідних для цього списків спостереження. Визначено доцільність зважувати наявні у банку активи на ризик та використовувати при цьому параметри заборгованості на дату дефолту, імовірність дефолту та збитки у випадку дефолту. Запропоновано структуру звіту про результати проведених стрес-тестів, які повинні містити детальний опис сценаріїв та можливі наслідки в разі їх реалізації. Виявлено проблеми стрес-тестингу в банках України та запропоновано низку рекомендацій щодо їх подолання. Наголошено на необхідності реалізації стрес-тестингу на рівні оцінки стресостійкості окремого клієнта на основі моделювання та прогнозування балансу та звіту про фінансові результати на наступні періоди. Запропоновано використовувати для стрес-тестування банків процеси бізнес-аналітики, зокрема засоби OLAP-кубів. Наголошено на необхідності розробки дієвого інструменту реагування на погіршення кредитоспроможності клієнтів на ранніх стадіях. Запропоновано принципи роботи органів нагляду за банківською діяльністю в процесі впровадження механізму стрес-тестування. 


Ключові слова


банки; стрес-тести; стрес-події; ризик-менеджмент; бізнес-аналітика; індивідуальна стресостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. (2006). Bank for International Settlements. Basel.

Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standard sand monitoring. (2010). Bank for International Settlements. Basel.

Liquidity stresstesting: a survey of theory, empirics and current industry and supervisory practices. (2013). Bank for International Settlements. Basel.

Regulations (EU). No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of June 2013. (2013).

Stein, R. M. (2012). The role of stress testing in credit risk management. Journal of investment management, 10 (4), 64 - 90.

Schuermann, T. (2013). Stress testing banks. Oliver Wyman Wharton Financial Institutions Center.

Approval On Methodological Recommendations on the order of stress testing in banks of Ukraine by the National Bank of Ukraine from 06.08.2009, № 460. (2009). Retrieved April 15, 2014, from : http://zakon.rada.gov.ua/.

Bobyl, W. (2010). Stress testing of credit institutions in modern terms : a theoretical aspect. Banking, 6, 46-53.

Ivasiv, I. B. & Maximov, A. V. (2011). Stress testing of banks : the nature, methods and milestones. Finance, Accounting and Auditing, 18, 75-85.

Kosovo, T. D. & Pozdnyakov, E. M. (2013). Methodical approach to credit risk assessment based on stress testing. Economic Journal – XXI, 1-2, 59-62.

Maximov, A. (2012). Analysis of European programs of macroeconomic stress-testing banks. Investment : Practice and Experience, 4, 64-68.

Rebryk, Y. S. & Rebryk, M. A. (2013). Methodological aspects of liquidity stress testing bank with the standards of Basel III. Finance Ukraine, 4, 89-97.

European Banking Authority (n. d.). Retrieved April 15, 2014, from : www.eba.europa.eu.

The stress testing of the credit portfolio. Practical and technical aspects. Requirements of European law (jointly with the Ukrainian Investment Development Agency). (2013). National Center for training of bankers of Ukraine. - September 2013.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022