Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір

Halyna Vasylivna Leshchuk


Анотація


У статті розглянуто наукові підходи до трактування сутності економічної безпеки підприємства, а також теоретично-методологічні засади інвестиційної безпеки підприємства. На основі аналізу наукових підходів до дефініції поняття «економічна безпека» визначено її основні риси та запропоновано доповнення трактування цієї економічної категорії як характеристики стабільного фінансово-економічного функціонування підприємства, при якому вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища не зумовлюють виникнення негативних тенденцій у оптимальному співвідношенні ресурси-виробництво-прибуток. Досліджено цілі, складові, принципи та механізми управління економічною безпекою підприємства. Виокремлено основні критерії, методи та засоби забезпечення економічної безпеки підприємства. Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття «інвестиційна безпека» підприємства на макро- та мікроекономічному рівнях, а також встановлено необхідність виокремлення поняття «інвестиційна безпека інвестора». Запропоновано концептуальну модель оцінювання інвестиційної безпеки підприємства, яка дозволяє комплексно визначати: підходи до оцінювання; напрями ідентифікації внутрішніх та зовнішніх факторів впливу; етапи оцінювання; можливі загрози; формування програмно-цільових заходів, спрямованих на ліквідацію, нейтралізацію та усунення загроз. Шляхи підвищення ефективності забезпечення економічної та інвестиційної безпеки підприємства повинні ґрунтуватись на розумінні сутності зазначених економічних категорій, професійному управлінні та своєчасному прийнятті управлінських рішень, системному моніторингу та ідентифікації негативних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ. 


Ключові слова


економічна безпека; інвестиційна безпека; загрози; методи; критерії оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Grynko, R. I. (2008). Insurance in the economic security. Lviv: LvDUVS.

Moroz, A. V., Karachyna, N., Shiyan, A. A. (2011). Concept economic security of the modern enterprise. Kiev : NTB.

Tkach, V. O., Kamushkov, A., Shevchenko, V. A. (2011). Financial security enterprise: organizational and economic mechanism of management of tax liabilities of companies. Zaporozhye.

Shkarlet, S. M. (2007). Economic security company: innovative aspect. Kyiv: NAU Book Publishers.

Prokhorov, V. V., Prokhorov, Yu.V., Kucherenko, A. (2010). Management of economic security Kharkov, UkrDAZT.

Geets, V. M., Kizim, M. O., Klebanov, T. S., Chernyak, T. S. (2006). Simulation of economic security : state, region, enterprise. Kharkov: YNZHEK.

Ponomarenko, V. & Kavun, S. V. (2008). Conceptual Foundations of Economic Security. Kharkov: Publishing KhNUE.

Baranowski, O. I. (2004). Financial Security in Ukraine (assessment methodology and tools support). Kyiv: KNTEU.

Approval on the method of calculating the level of economic security of Ukraine № 60: Order of the Ministry of Economy of Ukraine on 02. 03. 2007. (2007). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon. nau.ua/.

Kirilenko, V. I. (2005). investment component of economic security. Kyiv: MBK.

Kirichenko, A. A., Denisenko, M., Sidak, V. S. et al. (2010). The economic security of economic activity during the global financial crisis ]. Kyiv : KROK.

Vasyltsiv, T. G. (2008). Economic Security of Ukraine : Strategies and mechanisms for strengthening. Lviv: Aral.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022