Підходи до оцінки ефективності систем дистанційного банківського обслуговування

Iryna Yakivna Karcheva


Анотація


Вступ. Для побудови банку майбутнього важливим є забезпечення вже сьогодні ефективної інноваційної діяльності банків, у т. ч. – ефективного вкладання коштів у розвиток технологій дистанційного банківського обслуговування. Проте теоретичні засади та методичні підходи до оцінки ефективності дистанційного банкінгу не знайшли широкого висвітлення та практичного застосування.

Метою статті є розробка та наукове обґрунтування теоретичних та методичних підходів до комплексної оцінки ефективності впровадження та використання систем дистанційного банківського обслуговування.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження – діалектичний, аналітичний, системного аналізу, економіко-статистичні методи, регресійного аналізу та інші.

Результати. Розглянуто теоретичні та методологічні підходи до оцінки ефективності дистанційного банківського обслуговування, разом із системою показників, результативно-витратним підходом, порівняльним аналізом дистанційного і традиційного обслуговування клієнтів, показником Х-ефективності, теорією трансакційних витрат, концепцією використання єдиного інтегрального показника, аналізом співвідношення «прибуток-ризик», економіко-математичними методами, експертними оцінками. Обґрунтовано доцільність розрахунку прямого і непрямого ефекту використання дистанційного банкінгу та здійснено оцінку ефективності за допомогою розрахунку трансакційних витрат та побудови регресійної моделі за результатами діяльності банків у 2013 році. Розраховані показники трансакційних витрат за групами показали, що банки ІV групи, які мають низький рівень розвитку електронних сервісів, мають значно вищий рівень трнсакційних витрат – 7,2 % до активів порівняно з іншими групами банків та загалом по банківській системі (4,2 %). Побудована регресійна модель демонструє наявність зворотного зв’язку між рівнем адміністративних витрат та комісійних доходів (β = – 0,66) і підтвердила гіпотезу, що зростання комісійних доходів при впровадженні дистанційного обслуговування супроводжується зниженням адміністративних витрат банків.

Результати дослідження можуть бути застосовані банками при оцінці ефективності впровадження інновацій, у т. ч. дистанційного банкінгу. Результати аналізу трансакційних витрат та регресійного аналізу будуть корисні при оцінці ефективності функціонування та розвитку банківської системи України. 

Висновки. Для отримання об’єктивної оцінки ефективності розвитку та використання дистанційного банкінгу мають комплексно використовуватися різні підходи, прямі й непрямі методи оцінки, проводитися системний аналіз отриманих результатів. Перспективним є використання економіко-статистичних методів, теорії трансакційних витрат. 


Ключові слова


ефективність; банк; дистанційне обслуговування; модель; ризик; трансакційні витрати; інтегральний показник; регресійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Sinkey, J. Jr. (2007). Financial management in commercial banks and the financial industry of services. Moscow: Alpina Business Books.

Spath, D. & Bauer, W. & Engstler, M. (2008). Innovationen und Konzepte fur die Bank der Zukunft. Gabler, Wiesbaden.

Skinner, Cr. (2009). Future of banking. Global trends in the industry. Minsk : Grevtsov Publisher.

King, B. (2012). Bank 2.0. As consumer behavior and technology will change the future of financial services. Moscow: Olympus - Business.

Ghafurova, D. I. (2009). Development of innovative technologies in the Russian banking sector. Moskow: Ankil.

Lamin, L. V. (2011). Application Technologies E- banking : risk orientirovannіy hike. Moskow: KNORUS; TsIPSiR.

Revenkov, P. V. & Berdyugin, A. A. (2013). DBO : The Internet creates new customers and expanding risk profiles. Bankovsoke business, 12, 64-67.

Antonov, K. A. (2011). Economic efficiency of implementation and use of e-banking systems in the Russian banks. Banking, 6, 27-32.

Yehorycheva, S. B. (2010). Innovative commercial banks : strategic aspects. Poltava : OOO "ASMI".

Prymostka, L. O. &, Dyba, M. I. & Chub, O. O. (2012). Regulation of banks in terms of global challenges. Kyiv: KNEU.

Shalyha, T. S. (2013). Remote banking services to individual clients. Nizhyn : LLC "Publishing "Aspect -polygraph".

Galaiko, N. G. & Turco, R. F. (2012). Effectiveness of a banking institution. Lviv : Type of NNVK "ATB".

Named Top 10 Ukrainian banks in the development of Internet services. Retrieved April 15, 2014, from : .


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022