Оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою

Maryna Victorivna Borovyk


Анотація


У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця замість дванадцятибальної, яка застосовувалася у виші останніми роками. При написанні статті використовувалися такі наукові методи, як аналіз, синтез, спостереження, узагальнення та інші.

Проведено аналіз оцінювання результатів навчання студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» на прикладі навчальної дисципліни «Організація виробництва». Розглянуто мету її вивчення та наведено професійні компетентності, які отримують студенти, такі, як, наприклад, здатність розуміти принципи та методи раціональної організації виробничого процесу. Оцінювання рівня сформованості компетентностей з навчальної дисципліни проводиться на основі розробленої технологічної карти накопичувальних балів. Проаналізовано порядок розподілу балів, які може отримати студент за видами робіт, формами та методами навчання за кожною темою, яка передбачена навчальним планом дисципліни, або за тижнями навчання. Визначено переваги та недоліки оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою у зіставленні з дванадцятибальною шкалою. Розглянуто пропозиції щодо вдосконалення цієї системи. Використання накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів замість дванадцятибальної, незважаючи на певні недоліки, дозволить більш комплексно оцінити рівень підготовки студентів з навчальних дисциплін та рівень їх професійної компетентності. Вона може бути рекомендована для впровадження у вищі навчальні заклади України. Єдиний підхід до оцінювання знань та якості навчальної роботи студентів сприятиме подальшому розвитку кредитно-модульної системи в межах Болонського процесу та підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. 


Ключові слова


система оцінювання; накопичувальна бально-рейтингова система; дванадцятибальна шкала оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanas'ev, N. V., Borovik, M. V., Zubkov, L. (2008). Work Program Discipline "Organization of production " for the students specialty "Business Economics". Kharkov: KNEU.

Afanasiev, M. V., Borovik, M. V., Gontareva, I. (2013). Competence approach in building a training program in "Business Economics" . Kharkiv : ID " INZHEK ".

Ponomarenko, V. S., Afanasyev, M., Gontareva, I. V. et al. (2013).

Economics Company : competence and effectiveness of development. Kharkiv:. ID " INZHEK ".

Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011 № 1341 "On Approval of the National Qualifications Framework". (2011). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011- % D0% BF

Afanasiev, M. V., Borovik, M. V., Ippolitova, I. et al. (2013). Economics of Enterprise . Collection of diagnostic tools : educational and practical guide. Kharkiv : ID " INZHEK ".


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022