Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно активних промислових підприємств

Lilia Oleksandrivna Hryzovska


Анотація


З урахуванням процесів глобалізації і посилення конкуренції на багатьох сегментах ринку, підвищенням вимог до стандартів ведення бізнесу у світовій економіці та значущістю промислового сектора національної економіки для загального соціально-економічного розвитку країни аргументовано необхідність підвищення ефективності управління вітчизняними промисловими підприємствами. Підкреслено, що вирішення цього завдання потребує більшої уваги до розвитку професійних компетенцій управлінського персоналу, що має здійснюватися системно і з урахуванням специфіки та ключових елементів конкурентних стратегій. Це сприятиме нарощуванню і більш ефективному використанню інтелектуального капіталу підприємства та його ресурсного потенціалу. Наголошено на важливості інноваційного чинника для формування конкурентних переваг і зростання конкурентоспроможності промислових підприємств, що потребує збільшення кількості серед них інноваційно-активних. На основі аналізу статистичних даних про інноваційну діяльність промислових підприємств Хмельницької області протягом 2002-2012 років з’ясовано, що інноваційно-активних серед них недостатньо для відчутного позитивного впливу на загальну економічну динаміку в промисловості області. Свідченням цього є дуже низька частка інноваційної продукції в загальних обсягах виручки від реалізації промислової продукції, яка за останні 10 років не перевищує 3 %. Зазначено, що аналогічна тенденція спостерігається і загалом по Україні. За результатами аналізу темпів економічної динаміки низки інноваційно-активних машинобудівних підприємств Хмельницької області зроблено висновок про недостатньо високу ефективність їх інноваційної діяльності.  Висловлено припущення про те, що в основі цієї проблеми лежить невідповідність між типом та завданнями інноваційної стратегії підприємства і рівнем фахових компетенцій управлінського персоналу. Виокремлено основні недоліки систем розвитку персоналу на досліджених підприємствах. Сформовано науково-методичні підходи до побудови системи розвитку персоналу інноваційно-активного підприємства і оцінювання її ефективності. Зазначено, що ця ефективність досягається обґрунтованим вибором форм та програм розвитку персоналу з урахуванням їх здатності максимізувати доходи підприємства від реалізації інноваційної та конкурентної стратегій. На відміну від наявних, у них акцентується увага на необхідності відповідності форм і програм розвитку управлінського персоналу ключовим елементам тої інноваційної стратегії, яка вибрана підприємством для формування чи/та посилення його конкурентних переваг на цільових ринках. Зазначено, що ефективність системи розвитку персоналу забезпечується її здатністю максимізувати доходи підприємства від реалізації інноваційної та конкурентної стратегій. Запропоновані рекомендації мають універсальний характер і можуть бути застосовані для усієї сукупності інноваційно-активних промислових підприємств.  


Ключові слова


конкуренція; інноваційно-активне промислове підприємство; інтелектуальний капітал; інноваційні стратегії; ефективність системи розвитку персоналу; машинобудування

Повний текст:

PDF

Посилання


Danilenko, O. O. (2012). Taking into account the stage of " life cycle" of the organization in the management of staff. Actual problems of economy, 5, 118-123.

Libanova, E. M. (2008). Human Development in Ukraine : an innovative choice. Kyiv : Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine.

Semykina, M. V. (2002). Innovative work in a competitive environment : general methodology motivational bases of regulation. Kirovograd :"Step".

Kolot, A. M. (2010). Socialization of relations at work in the context of sustainable development. Kyiv: MBK.

Strehova, S. V. (2012). Interconnection and interdependence of the elements of HR. Actual problems of economy, 5, 225-233.

Anisimova, O. N. (2012). Managing the development of intellectual potential in the process of adapting industry to the global market. Problems of economy, 1, 60.

Zharinova, A. G. (2012). Development of intellectual abilities of the staff as a basis for strategic orientation towards strengthening the competitive advantage. Actual problems of economy, 5, 38-46.

Korolev, O. P. (2007). Human capital in the system of competitive advantages of the industrial organization, 8(162), 81-83.

Freeman, I. M., & Kovalchuk, K. F. (2011). Managing investments in human capital as a factor in increasing the competitiveness of industrial enterprises. Problems of Economics, 3, 71-74.

Pererva, P. G., & Kotsysky, D. (2010). Strategic management production capacity and competitiveness of the enterprise. Proceedings of the National Technical University " KPI ", 62, 137-142.

Stadnyk, V. V. (2009). System providing motivation innovative development of business organizations. Khmelnitsky : KNU.

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Moscow: GU VSHE.

Department of Statistics, Khmelnytsky region. Innovating in industrial enterprises. Retrieved April 15, 2014, from http://www.statbrd. ic. km.ua/ukr/statinf/perelik2012. htm.

State Statistics Committee of Ukraine. Indices of industrial production (2002-2010). Retrieved April 15, 2014, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2007/pr/prm _ric/prm_ric_u/ipv2006_u. =html.

State Statistics Committee of Ukraine. Indices of industrial production (2010-2012). Retrieved April 15, 2014, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2007/pr/prm _ric / prm. ricu/ipv2006u.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022