Особливості обліку та оподаткування доходів підприємств туристичної галузі

Olena Viktorivna Prokopishyna


Анотація


Вступ.  Туристична індустрія в Україні та світі демонструє динамічні темпи розвитку, проте проблеми підвищення доходності туристичної діяльності залишаються актуальними для практики та такими, що потребують додаткового осмислення економічною наукою.

Мета. Стаття присвячена проблемам оподаткування та правильного відображення в бухгалтерському обліку результатів діяльності суб’єктів туристичного ринку.

Метод (методологія): теоретичне узагальнення, статистичний аналіз.

Результати. На основі аналізу розвитку туристичного ринку виявлено суттєвий вплив туристичної індустрії на платіжний баланс України, негативне співвідношення експорту та імпорту туристичних послуг, занижену вартість туристичного продукту, запропонованого вітчизняними підприємствами до споживання іноземним туристам, і обґрунтовано доцільність перегляду державної стратегії та політики у сфері регулювання ринку туристичних послуг в Україні. Шляхом аналізу результатів діяльності суб’єктів туристичного бізнесу виявлено зниження доходності операцій на ринку туристичних продуктів при збільшенні загальної кількості суб’єктів туристичної діяльності і споживачів туристичних послуг та доведено необхідність використання специфічних облікових процедур з метою правильного відображення доходів операційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку підприємств, які надають послуги зарубіжного та іноземного туризму. Запропоновано в складі доходу від операційної діяльності туристичного підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності виокремлювати дохід від реалізації туристичних послуг, дохід від переоцінки дебіторської заборгованості, дохід від переоцінки кредиторської заборгованості, дохід від переоцінки грошових коштів в іноземній валюті, дохід від придбання іноземної валюти, дохід від реалізації іноземної валюти; а також охарактеризовано порядок відображення виділених видів доходу в бухгалтерському обліку. Виявлено відмінності у визначенні доходів національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також обґрунтовано нормативні зміни щодо порядку формування доходів суб’єктів туристичного бізнесу при здійсненні операцій придбання та реалізації іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. 


Ключові слова


туризм; туристичний продукт; доходи операційної діяльності; бухгалтерський облік; аналіз; податок на прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanova, J. А. (2011). Accounting and control of tourism activities. Zhytomyr: ZhDTU.

Prokopishyna, O. V., Kozubova, N. V. (2012) Financial and Managerial Accounting of income of enterprises of tourism industry. Business Inform, 8, 151-155.

Tkachenko, T. I. (2009). Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities. Kyiv Kyiv. nat. torg. -economical. University Press.

World Development Indicators: Travel and tourism. (2014). Retrieved March, 27, 2014 from http://wdi. worldbank.org/table/6.14.

Ukraine's services foreign trade in 2013: express release. (2014). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.

Tourist activity in Ukraine in 2012: statistical bulletin (2013). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.

National standard of accounting 15 "Revenue", approved by the Ministry of Finance of Ukraine of 29.11.1999. (1999). Retrieved March, 27, 2014 from: http: //zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Instruction "For application of the Chart of Accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations" approved by the Ministry of Finance of 30.11.1999 № 291. (1999). Retrieved March, 27, 2014 from: http: //zakon1. rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022