Структурування комплексного компаративного аналізу господарської діяльності торговельного підприємства: методичний аспект

Anna Oleksandrivna Mishchenko


Анотація


У статті обґрунтовано необхідність упровадження у практичну діяльність торговельних підприємств якісно нового методичного інструментарію, що враховує сучасні трансформаційні тенденції ринку з особливою інтенсифікацією конкурентного клімату. Метою дослідження є розробка методичного підходу формування груп показників конкурентоспроможності, які розкривають усі аспекти діяльності торговельного підприємства. Шляхом експертного оцінювання встановлено ранг показників та їх груп за ступенем важливості впливу на конкурентоспроможність підприємства. При ідентифікації конкурентних переваг першочергово досліджуватимуться параметри групи, яка отримала найвищі рангові оцінки від експертів. Для детального аналізу запропоновано розрахувати локальні інтегральні показники конкурентоспроможності за кожною групою показників. Зґенеровані локальні показники дають змогу оцінити інтегральний показник конкурентоспроможності торговельного підприємства як основний індикатор ефективності його функціонування у ринковому бізнес-середовищі. Для окреслення конкурентних позицій підприємства достатньо розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності для всіх підприємств, які тестуються стосовно входження до конкурентного середовища досліджуваного торговельного підприємства та компаративним шляхом визначити власні позиції серед конкурентів. Значною перевагою застосування розробленого методичного інструментарію є можливість здійснення компаративного аналізу досліджуваного підприємства з іншими стосовно конкурентоспроможності в умовах інформаційної необмеженості: інформаційна база для такого дослідження формується з обліково-статистичних джерел, які є відкритими для зовнішніх користувачів. Іншими словами, аналітичні дослідження в межах розробленого методичного підходу звужують коло підприємств, формуючи безпосередньо конкурентну групу, і передують етапу масштабного аналізу щодо окреслення перспективних векторів еволюційних трансформацій торговельного підприємства серед конкурентів. Положення запропонованого методичного підходу рекомендуються до впровадження у практичну діяльність торговельних підприємств для створення можливості ідентифікації власних сильних сторін підприємства, інтерпретації їх як конкурентних факторів, зміцнення своїх позицій на ринку, що забезпечить стабільне функціонування підприємства в конкурентному бізнес-середовищі. Важливою є можливість застосування такого методичного інструментарію у власну практичну діяльність усіма торговельними підприємствами, незалежно від їх масштабу. 


Ключові слова


конкурентоспроможність; система показників; локальний інтегральний показник; інтегральний показник конкурентоспроможності; коефіцієнт конкордації; конкурентні переваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Azoev, G. L. (2009).Competition: analysis, strategy and practice. Moskow : PRESS.

Barna, M. (2008).The competitive environment of retail trade enterprises : mechanisms and ways of development. Lviv: Ukoopspilka; LKA.

Blank, I. O., Sytnyk G. V., Koroleva-Kazanska, O. V., Hanechko, I. G. (2009). Finance Strategy Company. Kyiv KNTEU.

Lagutin, V. D. (2011). Market , competition and value in today's economic development, 114-121. The market economy: Coll. sciences. works. - Special. issue. Methodological problems of modern political economy. Kyiv: MBK.

Mazaraki, A. A. & Psheslinskyy, D. M., Smolin, I. V. (2010). Merchant: strategy, policy, competitiveness. Kyiv KNTEU.

Malyarets, L. M. & Norik, L. O. (2009). Economic-mathematical aspects of diagnosis competitiveness. Kharkov: Publishing House KNEU.

Fatkhutdinov, R. A. (2005). Management of competitiveness of the organization. Moskow : EKSMO.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022