Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової

Yulia Anatoliivna Manachynska


Анотація


Вступ. В умовах інвестиційної активності та динамічних змін на фінансових ринках досить глибокого обґрунтування потребують питання цілковитої переорієнтації традиційних облікових та аналітичних концепцій на перспективні потреби реальних та потенційних інвесторів на вітчизняному ринку капіталу. Через такі обставини постає нагальна необхідність спрямування бухгалтерського обліку в єдності з економічним аналізом на перспективні тенденції приросту ринкової вартості та ймовірність надходження майбутніх грошових потоків на базі концепції досягнення бажаного рівня результативності бізнес-процесів.

Мета. Дослідження нових системних та послідовних підходів до цілковитої переорієнтації інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу в межах актуарного підходу, задля створення сприятливого інформаційного підґрунтя залучення необхідного обсягу фінансових ресурсів від потенційних інвесторів на ринку капіталу.

Метод (методологія). Методичний інструментарій актуарних розрахунків базується на застосуванні теорії ймовірності та математичній статистиці, а також ґрунтується на принципах системного аналізу, в основі якого лежить імітаційне моделювання майбутніх грошових надходжень згідно з теорією оптимального управління.

Результати. Цілковита переорієнтація системи обліку та аналізу в межах актуарної складової забезпечить створення сприятливого інформаційного підґрунтя для формування перспективної картини прибутковості бізнесу та залучення інвестицій у подальший розвиток.

Висновки та конкретні пропозиції автора. Результатом розробленої нами методики цілковитої переорієнтації системи обліку та аналізу в межах актуарної складової виступає запропонований новий системний та послідовний підхід до удосконалення обліково-аналітичного забезпечення актуарного обліку на основі впровадження в чинний план рахунків класу «Актуарні рахунки», що забезпечить створення сприятливого інформаційного підґрунтя для формування перспективної картини прибутковості бізнесу та залучення інвестицій у подальший розвиток. 


Ключові слова


бухгалтерський облік; економічний аналіз; актуарний облік; переорієнтація; ринкова вартість; оцінка; грошовий потік

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuter, M. I. (2010). Analiz models of statistical and dynamic account. Economic analysis: theory of practical worker, 9, 8-16. (In Rus).

Rishar, Zh. (2003). Accounting: theory and practice. Moscow : Finances and statistics.

Shigaev, A. I. (2011). Actuarial account and use of his information for a management. Moscow : Master's degree : Infra-m.

Salimov, L. N. (2009). Essence of investment activity and its value in a management a regional economy. Chelyabinsk State University announcer, 20, 34-41. (In Rus).

Zyryanova, T. V. (2007). Design of registration process in the conditions of automation // All for an accountant, 23(215), 63-69. (In Rus).

Zen'kina, I. V. (2009). Accounting and analysis providing of strategic management comercial organization // Audit and financial analysis, 2, 1-3. (In Rus).

Tychinina, N. V. (2009). The Theoretical ground of maintenance of the registration-analytical providing of stability of development of enterprise, Announcer OGU, 2, 102-107. (In Rus).

Kirilov, I. N. (2012). Theoretical aspects of development of the system of the registration-analytical providing of administrative decisions on an enterprise. Adygei state University announcer, 2, 124-135. (In Rus).

Efremova, T. Yu. (2013). Aspects of the registration-analytical providing of management innovative activity in the field of services. The Scientific and technical lists of the Saint Petersburg state polytechnic university Economic sciences, 1, 89-93. (In Rus).

Baller, M. (2010). The role of an efficient actuarial infrastructure. Conference “Insurance in Central Asia”, Almaty, May 28th – 29th, 41-44. (In Eng).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022