Основні напрямки підвищення ефективності праці трудових ресурсів підприємства

Alyona Yuriivna Shakhno, Hanna Anatoliivna Lashkun, Bohdan Yuriovych Holoborodko


Анотація


Ефективність використання персоналу є ключовим фактором, що впливає на конкурентоспроможність продукції та її якість, сприяє поліпшенню економічної діяльності, зменшенню витрат на персонал та зростанню доходів працівників. Метою статті є оцінка ефективності праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, визначення шляхів та напрямків її підвищення в майбутньому. Досліджено поняття «ефективності праці» та надано оцінку ефективності використання трудових ресурсів для підприємств гірничо-металургійного комплексу в умовах розвитку ринкової економіки. У статті запропоновано результати дослідження ефективності праці трудових ресурсів за період 2009-2012рр. на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького басейну: Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК), Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК), Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПівдГЗК), Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату (ІнГЗК).

Проаналізовано основні показники діяльності підприємств, здійснено індексний аналіз ефективності праці та наведено результати кореляційно-регресійного аналізу.  На основі аналізу та оцінки ефективності праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України запропоновано удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення ефективності праці трудових ресурсів, у якому окреслено основні напрямки щодо її покращення, та визначено особливості ефективності праці з урахуванням специфіки діяльності аналізованих підприємств. Напрямками підвищення ефективності праці трудових ресурсів є: підвищення рівня мотивації персоналу;підвищення інноваційної спрямованості управління персоналом; оптимізація затрат робочого часу; підвищення якості підбору персоналу; підвищення кваліфікації персоналу та частки персоналу з вищою освітою; поліпшення умов праці та підвищення ефективності системи забезпечення оптимальних умов праці, що буде відповідати особливостям виробничого процесу та міжнародним стандартам. Перспектива подальших наукових досліджень полягає у впровадженні та реалізації наведених резервів у виробничий процес гірничо-металургійного підприємства, удосконаленні організаційно-економічного механізму ефективності праці та визначенні соціально-економічного ефекту для підприємств та галузі загалом. 


Ключові слова


ефективність праці; трудові ресурси; продуктивність праці; результати праці; мотиваційний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


The State program of revitalization of the economy in 2013-2014 : approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 27, 2013 № 187. (2013). Resolution 187-2013–P. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/187-2013-% D0% BF.

Goddess, D. P. & Shevchenko, A. F. (2008). Effectiveness of labor in a market economy. Ukraine : Aspects of labor, 4, 3-6.

Kolot, A. M. (2010). Social and labor issues: the state of relations, challenges and trends. Kyiv : MBK .

Akulov, M., Drabanich, A., Yevas, T. (2012). Labour economics and social employment relationship. Kyiv: Center of educational literature.

Goncharov, V. N. (2007). Conceptual problems of labor efficiency in Ukraine. Journal of Economic Sciences of Ukraine, 2, 33-37.

Cherep, A. & Shytikova L. (2013). Methodological approaches to the use of human resources in accordance with the potential of enterprises. Business Inform, 10, 253-257.

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from www.ukrstat.gov.ua.

Agency for Ukraine 's stock market infrastructure. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from www.smida.gov.ua.

Progress Report on implementation of the principles of the UN Global Compact in 2006 - Sіstem CAPITAL Management. Retrieved April 15, 2014, from www.scm.com.ua/m/documents//SCM_CSR_ProgressReport_2006_ru.pdf.

Kolot , A. M. Grishnova, O. A., Gerasimenko, O. O. et al. (2010). Socialization relations at work in the context of sustainable development. Kyiv: MBK.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022